Stortinget bør si nei til en egen sannhetskommisjon, mener Nordlys. En kommisjon kan ikke overta Sametingets eller historieforskernes oppgaver. Bildet er fra Sametingets plenumsamling på Stortinget i 2015. (Foto: Sametinget)

Sannhetskommisjon er feil svar

En sannhetskommisjon som virvler opp skarpe motsetninger, er feil svar for den samiske befolkning, mener Nordlys.

Ingen kommisjon kan rette opp uretten som ble begått for mange år siden.

Stortinget skal før sommeren behandle forslaget om opprettelsen av en egen sannhets og forsoningskommisjon som skal granske fornorskingspolitikken overfor samer og kvener.

Av flere årsaker mener vi Stortinget bør si nei til forslaget.

Det er noe uklart hva denne kommisjonens eventuelle mandat skal være, ut over at den skal ta et endelig oppgjør med fornorskingspolitikken, fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Hva oppgjøret skal resultere i, kommer ikke fram.  Fra de som er tilhengere av en slik kommisjon, blir det vist til Canada, hvor internatskolene til urbefolkningen ble satt under lupen av en egen granskningskommisjon, ledet av en dommer. Dette munnet ut i sterk kritikk av det som hadde foregått, samt at det ble fremmet en rekke tiltak for framtida.

En sannhetskommisjon som skal ta et endelig oppgjør med urett som skjedde så langt tilbake som for 100-150 år siden, får kolossale utfordringer. En av dem er at den nødvendigvis også må se framover, og fremme politiske tiltak når resultatet foreligger. Det er ikke uproblematisk, for i Norge har vi et eget sameting. Demokratisk valgt, og satt til nettopp å drive samepolitikk, herunder å meisle ut framtidas politiske saker.

En sannhetskommisjon vil innebære at en oppnevnt kommisjon, sannsynligvis med en jurist i spissen, tar over viktige deler av det som er Sametingets oppgave: å drive samepolitikk, med det formål å få igjennom saker.

Forslaget om en kommisjon signaliserer derfor politisk avmakt fra Sametingets side, en avmakt som bare vil øke for et demokratisk valgt organ som allerede sliter noe med legitimiteten. Dette er det siste Sametinget trenger nå.

Fornorskingspolitikken av samer og kvener er et av de mørkeste kapitlene i norsk historie. Dette bør i høyeste grad få mer nasjonal oppmerksomhet, men ikke i form av en kommisjon som har offerfortellingen som utgangspunkt. I stedet bør myndighetene bidra med midler til mer forskning og forskningsformidling av denne delen av historien, som er og blir en nasjonal skamplett.

Vi deler synspunktet om at dette feltet fortjener å bli forsket mer på, med en kunnskapsbasert tilnærming som gjelder både norske myndigheters framferd, og de konsekvenser det fikk både for folk og samfunn. Det foreligger forslag om tverrfaglig sammensatte forskningsprosjekt, som samlet sett kan fremme - og formidle - hvilke følger fornorskingspolitikken fikk.  Denne tilbakeskuingen bør behandles av historikere og andre samfunnsforskere, ikke av en kommisjon som skal finne sannheten, i seg selv et svært vanskelig begrep, og komme med tilrådinger. Det er et feilspor.

Det har skjedd mye etter utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget og det samiske opprøret på syttitallet. Vi har fått Sameting og samisk språklov, blant annet. Hans Majestet Kong Harald har bedt om unnskyldning for uretten som ble begått, på vegne av det norske folk.

Ingen kommisjon kan rette opp uretten som ble begått for mange år siden. Og oppgaven til dagens  norske og samiske politikere kan ikke være å se bakover. Men framover, til mulighetene i en ny arktisk landsdel bestående av Troms og Finnmark, som virkelig har lyse utsikter for framtida med det samiske i en sentral rolle.

Sametingspresident Vibeke Larsen argumenterer for sannhetskommisjonen med at den “handler  om veien videre for oss som nasjon og folk”.  Men denne veien kan ikke en kommisjon stake ut. Det må vi - folket - via våre demokratisk valgte organer, gjøre selv. 

Derfor bør Stortinget si nei til den såkalte sannhetskommisjonen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse