I dag hører vi at Høyre vil gå imot opprettelsen av kommisjonen. Det er lett å forstå, regjeringspartiene ligger an til å gjøre et elendig stortingsvalg i Finnmark, og hvis Arbeiderpartiet støtter opprettelsen av en kommisjon vil de håve inn stemmer fra dem.

I en kronikk sist fredag argumenterte jeg for at det blir iverksatt et tverrfaglig forskningsprosjekt om fornorskningsprosessen mot samer og kvener. Behovet for mer forskning (og mer formidling) om fornorskningsprosessen er åpenbart. UiT Norges Arktiske Universitet og Samisk Høgskole må være sentrale i et slikt prosjekt, med inviterte deltakere fra andre institusjoner. Jeg konkluderte slik:

«Jeg er tilbøyelig til å mene at det er et forskningsprosjekt av denne typen vi har behov for, ikke en sannhets- og forsoningskommisjon.»

Den kanadiske sannhets- og forsoningskommisjonen, som Sametinget viser til som en modell for en eventuell norsk kommisjon, ble organisert av den den kanadiske stat sammen med representanter for de 86000 barna som ble tatt fra familiene og plassert i internatskoler for urfolksbarn gjennom det 20. århundre.

En sannhets- og forsoningskommisjon er noe helt annet enn et tverrfaglig forskningsprosjekt, som ledes av forskere, ikke av jurister og politikere. Den kanadiske kommisjonen besto av en utnevnt leder (en dommer), samt to kommisjonærer. Minst en av de tre skulle være en urfolksperson.

Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer.

Hvem vet, kanskje krefter på Stortinget synes dette er en glimrende idé? Hvis Sametinget holdes opptatt med å granske fortiden, vil deres kapasitet til å engasjere seg i aktuelle problemstillinger bli redusert.

I dag hører vi at Høyre vil gå imot opprettelsen av kommisjonen, som er kontroversiell i Finnmark. Det er lett å forstå, regjeringspartiene ligger an til å gjøre dårlige stortingsvalg i Finnmark, og denne saken vil de håve inn stemmer fra Arbeiderpartiet på.

Arbeiderpartiets ledelse (for ikke å snakke om Finnmark Arbeiderparti) vurderer garantert om de er villige til å ta denne belastningen i stortingsvalgkampen. Sannhetskommisjonen blir nok en viktig sak også i sametingsvalgkampen. Det politiske showet er i gang!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15