Det er selvsagt helt greit å mene det og å argumentere for at NRK burde bli svakere, annerledes og få mindre penger.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim synes det meste med NRK er vondt, vanskelig og helt feil. Det er selvsagt helt greit å mene det og å argumentere for at NRK burde bli svakere, annerledes og få mindre penger.

NRK har en oppgave, posisjon og finansiering som selvsagt skal være gjenstand for debatt. Og han har helt rett i at NRKs hovedoppgave - som jeg tror vi har lykkes ganske godt med - nettopp er å bidra til at vi har en raus, mangfoldig felles arena for folk i Norge.

Men i sin søken etter argumenter for sitt syn blir han nok litt i overkant ivrig når forslaget fra Mediemangfoldsutvalget om en NRK-stiftelse brukes som eksempel på en gal utvikling. Fjellheim gir inntrykk av at NRK med det skal sikres frie rammer og null innblanding. Her er det nok en misforståelse som jeg gjerne vil bidra til å oppklare.

Om redaktør og tidligere NRK-ansatt Skjalg Fjellheim og jeg er uenig i det meste, så tror jeg vel vi er enige om en ting: at så lenge NRK eksisterer bør den redaksjonelle uavhengigheten sikres og at det er fundamentalt for borgernes tillit til NRK at politikerne ikke blander seg inn i redaksjonelle avgjørelser.

Det gjør ikke norske politikere, men tanken er at dersom man overfører oppgaven med å utnevne styret i NRK til en stiftelse, så styrkes den formelle uavhengigheten ved at det ikke lenger er statsråden som er generalforsamling i selskapet og derfor heller ikke har ansvaret for å utnevne styreleder og et styre som ansetter kringkastingssjef. Regjering og Storting skal selvsagt fortsatt bestemme oppdraget (NRK-plakaten) og fastsette NRKs inntekter og hvordan disse skal samles inn.

Det er altså ikke NRK som skal bli stiftelse, men deler av eierutøvelsen som foreslås overført til en stiftelse, for eksempel etter svensk modell.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

På samme sted som Lyngens første Gudshus ble reist for over 350 år siden, skrives det nå et nytt kapittel i kommunens kirkehistorie. Det skjer fredag når det første likekjønnede paret i kommunen blir viet av en prest i Den norsk kirke.

1
667

Vil vi ha et likestilt samfunn har vi kvinner også et ansvar om å delta og diskutere de beslutningene som blir tatt. Skal likestillingen tas på alvor må vi også tørre å heve stemmen i andre forum enn hjemme i stua.

0
36