Det er selvsagt helt greit å mene det og å argumentere for at NRK burde bli svakere, annerledes og få mindre penger.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim synes det meste med NRK er vondt, vanskelig og helt feil. Det er selvsagt helt greit å mene det og å argumentere for at NRK burde bli svakere, annerledes og få mindre penger.

NRK har en oppgave, posisjon og finansiering som selvsagt skal være gjenstand for debatt. Og han har helt rett i at NRKs hovedoppgave - som jeg tror vi har lykkes ganske godt med - nettopp er å bidra til at vi har en raus, mangfoldig felles arena for folk i Norge.

Men i sin søken etter argumenter for sitt syn blir han nok litt i overkant ivrig når forslaget fra Mediemangfoldsutvalget om en NRK-stiftelse brukes som eksempel på en gal utvikling. Fjellheim gir inntrykk av at NRK med det skal sikres frie rammer og null innblanding. Her er det nok en misforståelse som jeg gjerne vil bidra til å oppklare.

Om redaktør og tidligere NRK-ansatt Skjalg Fjellheim og jeg er uenig i det meste, så tror jeg vel vi er enige om en ting: at så lenge NRK eksisterer bør den redaksjonelle uavhengigheten sikres og at det er fundamentalt for borgernes tillit til NRK at politikerne ikke blander seg inn i redaksjonelle avgjørelser.

Det gjør ikke norske politikere, men tanken er at dersom man overfører oppgaven med å utnevne styret i NRK til en stiftelse, så styrkes den formelle uavhengigheten ved at det ikke lenger er statsråden som er generalforsamling i selskapet og derfor heller ikke har ansvaret for å utnevne styreleder og et styre som ansetter kringkastingssjef. Regjering og Storting skal selvsagt fortsatt bestemme oppdraget (NRK-plakaten) og fastsette NRKs inntekter og hvordan disse skal samles inn.

Det er altså ikke NRK som skal bli stiftelse, men deler av eierutøvelsen som foreslås overført til en stiftelse, for eksempel etter svensk modell.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

”I fjor døde 1.700 av influensa.”  

”Mange forstår ikke hvor alvorlig syke de kan bli”

“Risikogruppene utgjør om lag 1,5 millioner mennesker i Norge”.  

5
154