UiT Campus Narvik. Foto: Ragnar Bøifot Fremover

Sentralisert UiT svekker Nord-Norge

Arbeiderpartiet vil satse på Nordområdene, og kompetanse er avgjørende når vi skal skape verdier i Nordområdene i framtida. Da må Nord-Norges største, eldste og beste miljø for utdanning av ingeniører fortsatt styres fra Narvik.

Narvik har utdannet ingeniører i 61 år og sivilingeniører i snart 30 år, og har en kompetanse på å utdanne teknologer som er betydelig større enn noen annen by i Nord-Norge.

Framtidas Nord-Norge vil trenge mange typer kompetanse. Sykepleiere, lærere, økonomer og ingeniører – vi trenger alle for å skape næring og bygge samfunnet vårt sterkere.

Nord-Norges to universiteter - UiT og Nord Universitet - tilbyr høyere utdanning flere steder i landsdelen. Noen utdanninger tilbys på mange campuser som for eksempel lærerutdanning og sykepleie. Noen av miljøene er sterkere enn andre. Innen teknologiutdanningen har vi konsentrert utdanningen i landsdelen sterkere enn innenfor mange andre felt. 

Narvik har utdannet ingeniører i 61 år og sivilingeniører i snart 30 år, og har en kompetanse på å utdanne teknologer som er betydelig større enn noen annen by i Nord-Norge. Vi har i alle disse årene utdannet de som har bygget landsdelens strømforsyning, veier, bruer og skoler. 

Narvik har tatt samfunnsansvar og tilbudt desentralisert ingeniørutdanning i Finnmark, Troms og Nordland under kyndig ledelse fra Narvik. I tillegg har UiT i Narvik laboratorier som ikke finnes andre steder i landsdelen og hvor næringsliv og offentlige etater i mange tiår har henvendt seg for å få løst utfordringer. UiT i Narvik har vært langt framme i en satsning på digitalisering, og dette er viktigere enn noensinne og en viktig satsning for Arbeiderpartiet i vårt partiprogram for neste stortingsperiode.

Styret ved UiT skal gjøre et viktig valg før de fleste av oss tar sommerferie. De kan komme til å beslutte at ingeniørutdanningen i Nord-Norge ikke skal styres fra Narvik, der nettopp landsdelens tyngste kompetanse på denne utdanningen er.

Nord-Norge lever ikke i et vakuum, våre utdanningstilbud må holde høy nasjonal og internasjonal kvalitet. Samtidig vet vi at utdanningsinstitusjoner i landsdelen styrt fra landsdelen er viktige for å sikre arbeidskraft til næringsliv og offentlig virksomhet i nord.

Jeg vil hevde at teknologer utdannet i nord vil ha stor verdi og være avgjørende for at vi kan klare å løfte nærings- og industriutvikling i framtidas Nord-Norge. Da kan vi ikke svekke kompetansemiljøet ved UiT i Narvik ved å sentralisere oss bort fra ledelse i Narvik. 

At vi ivaretar hele landsdelen og de eksisterende fagmiljøene slik at disse kan fortsette å skape verdier i Nordområdene, er langt viktigere enn antallet fakultet ved UiT. Hvis det er ønskelig å ha færre fakulteter og ende på fire for hele UiT, må det sammenslåtte fakultetet for teknologiutdanningen styres fra Narvik. Det vil synliggjøre en reell satsning på teknologiutdanning og Nordområdene fra UiT. 

Politisk har mange partier sagt at en ledelse av ingeniørutdanningen i Nord-Norge fra Narvik er viktig. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom en kongelig resolusjon om at ledelsen skal sitte i Narvik fra sittende regjering. Det er et sterkt signal til styret i UiT. 

Alle aktører i Nord-Norge som skal bidra til å utvikle landsdelen i framtida, må ta ansvar for utvikling av hele landsdelen og lokalisere funksjoner der vi får de beste løsningene. Dette gjelder også UiT.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer