SIV OG ERNA: Hvis Høyre og Frps incentiver for å bøte på effektene av oljeprisfallet i hovedsak skal dreie seg om skattekutt, bør de kanskje reversere strategien. Foto: Berit Roald

Siv og Ernas skattekutt betyr lite i nord

Dessverre får Nord-Norge liten glede av en eventuell ny Solberg-regjerings lovede skattekutt.

Det er altså ikke grunn til noen stor jubel i nord, mens eventuelle champagneskåler vil måtte komme i Oslo og Akershus.

Det er sikkert noen næringsdrivende i nord som håper at Erna Solberg vil vinne valget og realisere løftet om kraftige kutt i formuesskatten. Dessverre får Nord-Norge liten glede av en eventuell ny Solberg -regjerings lovede skattekutt. For tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det først og fremst er formuende i sentrale strøk på Østlandet, samt i Rogaland og Hordaland, som får tildelt den store potten.

SSB-tallene viser at skattepliktige bedrifter og personer i Oslo og Akershus vil stikke av med hele 43 prosent av lettelsene, mens tallet er 1,8 prosent i Troms og 0,5 prosent i Finnmark. For Nordlands del vil det handle om 2,3 prosent. Mens Vestlands-fylkene Rogaland og Hordaland utgjør til sammen 17,8 prosent av samlet skattepliktig formue. (Alle tallene er fra 2015). Det er altså en enorm skjevfordeling av formuesverdiene mellom regionene og der det er minst formue blir det selvsagt også minst effekt av kutt i formuesskatten. Dette faktum har ikke vært dokumentert tidligere i denne valgkampen, selv om skattedebatten har hatt høy temperatur. Men nå har Arbeiderpartiet ladet valgkanonene med den nye statistikken.

«Et av de store økonomiske løftene til Høyre og Frp vil føre til en ytterligere skjev fordeling mellom by og land, rik og fattig, og menn og kvinner», uttalte Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til Nordlys tidligere denne uka. Det er vanskelig å komme utenom at Ap her har et meget godt poeng. Det er altså ikke grunn til noen stor jubel i nord, mens eventuelle champagneskåler vil måtte komme i Oslo og Akershus. Omfordelingseffekten av dette skattekuttet fra Høyre og Frp er av negativ art og vil skape større ulikheter mellom regionene, og i liten grad, om noen, vil det skapes nye arbeidsplasser i Nord-Norge som følge av denne skattepolitikken.

«Om vi aksepterer premissene til regjeringen, at kutt i formueskatten skaper arbeidsplasser, så skapes de ikke i Nord-Norge», er også Hadia Tajiks konklusjon. Når Bærum alene betaler tre og en halv gang så mye formuesskatt som hele Troms fylke, er det vanskelig å si seg uenig med henne. Erna Solberg og Siv Jensen derimot har et forklaringproblem når statistikken fra SSB så klart viser at effektene av deres skatteløfter har en så negativ omfordelingseffekt, og gjør Nord-Norge og distrikts-Norge for øvrig til tapere.

Tidligere i valgkampen har statsminister Solberg hatt vanskelig for å dokumentere at skatteopplegget til regjeringen har ført til nye arbeidsplasser. Hvis Høyre og Frps incentiver for å bøte på effektene av oljeprisfallet i hovedsak skal dreie seg om skattekutt, bør de kanskje reversere strategien. Kanskje vil det vært lurere å låne øre til både uavhengige økonomer og regjeringens egne eksperter, som i de aller fleste tilfeller har hevdet at kutt i formuesskatten har liten dokumentert effekt som motor for å skape nye arbeidsplasser. Dersom man virkelig insisterer på å kutte skatt for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, vil det være langt mer effektivt å kutte ytterligere i selskapsskatten.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse