Skal vi sikre arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap – ikke mindre. Her skiller Arbeiderpartiets og Høyre/FrPs politikk seg.

«Skatt er prisen for en sivilisasjon», sa den amerikanske høyesterettsdommeren Oliver Wendell Holmes.

Når Høyre og FrP angriper Arbeiderpartiet sitt skatteopplegg for 2017-2021, er det uten å presentere sitt eget. Vi vet ikke hva slags sivilisasjon de vil bygge, men vi vet at de tradisjonelt prioriterer skattekutt – og mest til de som er rike.

Arbeiderpartiet går til valg på at alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for. At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Samtidig stiller vi krav om at alle skal bidra. Det handler om å tro på fellesskapet, og at vi får til mer sammen enn hver for oss. Vi velger velferd først.

Skal vi sikre arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap – ikke mindre. Her skiller Arbeiderpartiets og Høyre/FrPs politikk seg.

Fra 2013 har Høyre og FrP regjeringen kuttet skattene med 21,5 milliarder. Kuttene har i svært liten grad kommet folk flest til gode. Ei heller kommer det Nord-Norge til gode. De rikeste som har fått de største fordelene, bor ikke her. Argumentasjonen har ofte vært at slike skattekutt skaper arbeidsplasser i privat sektor. Det stemmer ikke. Under denne regjeringen er det skapt få arbeidsplasser i privat sektor, arbeidsledigheten er høy og sysselsettingsgraden dalende. Forskjellene i samfunnet øker.

I tillegg til at Høyre/Frp-regjeringen bruker pengene feil, bruker de for mye penger. Fortsetter de å bruke oljepengene i det tempoet de har nå, vil Statens pensjonsfond utland være tomt i 2043. Etter hvert som reservene tømmes, vil presset på fellesskapsløsningene og velferdsordningene øke. Allerede nå har man kuttet i feriepenger til arbeidsledige og innført egenandeler til fysioterapi for kronisk syke.

Arbeiderpartiet har større ambisjoner for fellesskapet enn dagens regjering. Vi vil trappe opp tidlig innsats i skolen, styrke det offentlige helsetilbud for alle og trygg eldreomsorgen for de som trenger det. Da må det føres en politikk som skaper flere jobber og som skaper balanse mellom samfunnets inntekter og utgifter. Arbeiderpartiet går til valg på en avklart skattepolitikk.

• Tre av fire vil få lavere eller om lag lik inntektsskatt med Aps opplegg
• De som i dag betaler formuesskatt vil måtte betale noe mer formuesskatt. 
• Bare 12 prosent av skatteyterne betaler formuesskatt.
• Med Aps formuesskatteopplegg vil et par kunne eie en nedbetalt bolig til en verdi av 11,6 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt.
• Mer enn ni av ti pensjonister får lavere inntektsskatt ifølge fordelingstabeller utarbeidet av Finansdepartementet.
• De pensjonistene som i dag betaler formuesskatt må betale noe mer. 
• Tre av fire pensjonister betaler ikke formuesskatt.
• Arveavgiften gjeninnføres ikke.
• Bedriftsskatteforliket på Stortinget følges opp ved at selskapsskatten reduseres, samt at vi vil følge opp forliket ifht. finansskatt og rentebegrensningsregelen.

Folk flest kommer trolig til å merke like lite til skatteendringene vi gjør, som de skatteendringene regjeringen har gjort. De som har store nettoformuer eller høye inntekter, må belage seg på å betale noe mer.

Vi mener dette er den mest bærekraftige måten å bygge et samfunn der alle skal med. Skattekutt som virker dårlig og rekordhøyt oljepengebruk er å skyver regningen til neste generasjon.

Ikke bare er det usolidarisk, men det svekker deres mulighet for å bygge sin sivilisasjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
315

Ideen om jernbane mellom Finnland og Norge har eksistert i flere tiår. Tornedalsrådet har jobbet med denne ideen gjennom flere år, forstudier ble gjort i 1994 og banen fikk da navnet Nordkalottbanen.

0
11