Skivebom fra Seljelid om politireform

Til slutt vil jeg anbefale professor Seljelid å besøke lensmann Arnold Nilssen på Finnsnes.

Professor Seljelids innlegg i Nordlys lørdag 5.5 kan ikke stå uimotsagt. Seljelid gir inntrykk av at nærpolitireformen vil gi mindre forbyggende politiarbeid, et politi med dårligere kunnskap om lokale forhold, og dermed et politi som står i fare for å miste tillit hos lokalbefolkningen. Han er også opptatt av veksten i Politidirektoratet (POD). 

Mest alvorlig er den totalt uansvarlige måten han beskriver egenopplevde historier på, der han går god for at det er greit at sjåfører setter seg i bilen med promille etter lystig lag. Seljelid mer enn antyder at slikt skjedde i en slags overensstemmelse med en lokal lensmann. Jeg kjenner ingen medarbeidere i politiet som vil mene at dette er en anerkjennelse av politiet. Men dette illustrerer altså et godt nærpoliti, etter Seljelids mening. En slik holdning kan knapt tas seriøst.  

Viderefører lensmannstradisjonen

I Norge har vi lang tradisjon med en sterk og solid lensmannstradisjon. Vi skal videreføre det beste ved denne tradisjonen. Samtidig er det klart at mange av kontorene ikke lenger har åpningstider eller beredskap som gagner borgerne Derfor er et samlet politimesterkollegium enig om sammenslåinger som kan gi oss 222 driftsenheter i den nye organisasjonen. En sammenslåing som for øvrig berører tilsammen 3 prosent av våre medarbeidere. Dette vil gi nye lensmannskontorer et enda bedre grunnlag for å drive effektivt politiarbeid. Det er også verdt å nevne at et stort flertall i Stortinget har stilt seg bak dette, som ett av flere tiltak i den på gående reformen. 

Politikontakt og politiråd

Den nye organiseringen vil ikke svekke det forebyggende arbeidet. Alle kommuner skal få en politikontakt og et politiråd som sammen skal kartlegge hvilke utfordringer som finnes i den enkelte kommune. På den måten vil den forebyggende innsatsen kunne iverksettes på et mer kunnskapsbasert grunnlag. Ikke minst vil dette bidra til et tettere samarbeid mellom politiet og etater med ansvar for skole og oppvekst, barnevern, rus og helse, noe som er viktig for å lykkes bedre enn i dag.

Og ja, vi skal også få flere patruljer på veiene. Men de skal ikke kjøre formålsløst rundt som Seljelid later til å tro. De skal nettopp settes inn der det trengs mest. Det kan være forebyggende oppdrag mot kjente ungdomsmiljøer kommunen mener trenger politioppfølging, eller de kan styres til akutte behov. 

Ingen sparereform

Når det gjelder veksten i POD, er det riktig at det har vært en økning på 108 årsverk, fra 2012 til 2016. Dette har skjedd innenfor områder det var nødvendig å styrke POD etter kritikken i kjølvannet av Difis analyse av POD og politianalysen. Samtidig er politidistriktenes vekst økt med 1300 politiårsverk de siste 5 årene, og langt flere skal det bli. Dette er ingen sparereform. 

Det hører også med til faktum at POD fortsatt er blant de minste direktoratene sett i forhold til etaten vi leder. Det er heller ikke POD som har vokst mest, og vi skal heller ikke vokse vesentlig mer.

Professoren reflekterer også over om jeg har god nok kjennskap til hva som rører seg i politiet. I mitt snart 30-årige lange yrkesliv i politiet, fra konstabel til politidirektør, kjenner jeg etaten godt. Nå har jeg vært leder lenge, og ser at interne og eksterne utredninger gir oss kunnskap om hva som fungerer godt og hva som bør forbedres. 

Seljelid mener også at det er for lite politioperativ erfaring i ledergruppen i POD. Til det kan jeg si at halvparten av ledergruppa har bred politifaglig bakgrunn. I tillegg har vi svært kompetente ledere innen for eksempel IKT, organisasjons- og lederutvikling, noe som er helt avgjørende for å kunne styre og lede en etat med 16.000 medarbeidere.

Våre hyppige møter med “de som har skoa på” og med organisasjonene i politiet, er det som først og fremst gir tro og motivasjon for at vi nå bygger er politi for dagens og morgendagens utfordringer. 

Til slutt vil jeg anbefale professor Seljelid å besøke lensmann Arnold Nilssen på Finnsnes. Da kan han få en god presentasjon om moderne politiarbeid fra et moderne lensmannskontor i eget distrikt!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse