Statssekretær i forsvarsdepartementet, Øystein Bø fra Høyre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Skremmende, herr Bø!

Tone Salomonsen har fått svar fra statssekretær Øystein Bø på sine innspill om Andøya flystasjon: “… man opplever at statssekretæren glefser, og man må sjekke signaturen for å se om svaret er i privat eller offentlig regi”, skriver hun.

I motsetning til statssekretæren bruker jeg etterrettelige data og åpner for nye og alternative forståelser.

Ordet juks ser ut til å trigge Statssekretær Øystein Bø nok til å skrive et lengre tilsvar til både Andøy kommune og meg. På vegne av Forsvarsministeren gir statssekretær Bø et offentlig tilsvar, hvor mangel på seriøsitet må skyldes et behov for å demonstrere makt. Svaret er verken ryddig eller saklig, det oppklarer ingen misforståelser, og det gir ingen relevant faktainformasjon. Tilsvaret er av en slik karakter at man opplever at statssekretæren glefser, og man må sjekke signaturen for å se om svaret er i privat eller offentlig regi.

Sannhetsvitne med feil grunnlagsmateriale

Statssekretæren hevder at jeg blir brukt som et sannhetsvitne i debatten om Langtidsplanen (LTP). Jeg er beæret over en slik karakteristikk, spesielt når det kommer fra høyeste hold. Jeg er imidlertid oppriktig trist over at min høringsuttalelse tydeligvis oppfattes mer troverdig enn LTP. I så fall bør det være et signal Forsvarsdepartementet (FD) og regjeringen tar til etterretning.

Ifølge Statssekretæren føres dagens forsvarsdebatt på feil grunnlag. I min høringsuttalelse viser jeg til LTP samt utredninger av FD og i FDs regi. Det er både interessant og skremmende at statssekretær Bø, som her representerer forsvarsministeren og FD, mener at LTP og FDs eget grunnlagsmateriale er feil.

LTP for dogmatikere

Statssekretæren forsøker å så tvil om analysene av grunnlagsmaterialet. Med autoritær aggresjon beskriver Bø hvor spekulativ han mener høringsuttalelsen og påfølgende kritikk er. Dette gir inntrykk av at LTP er hevet over enhver diskusjon, i den forstand at statssekretæren ikke er interessert i argumentasjon eller ny informasjon som kan virke truende på fremlagt forslag. Jeg har vurdert FDs egne dokumenter, opp mot øvrig offentlig informasjon og nyere kunnskap. Å analysere og sammenstille utredninger og dokumenter er ikke å spekulere, det er å kvalitetssikre. I motsetning til statssekretæren bruker jeg etterrettelige data og åpner for nye og alternative forståelser.

Fremsatt kritikk er klar og ikke til å misforstå. Jeg har begrunnet mine påstander om at kostnader på Evenes er nedkonstruert og utelatt, i motsetning til Andøya hvor kostnadene er overdimensjonert. Ifølge Statssekretæren er dette en drøy påstand - dog korrigeres den ikke som feil eller usann. Avsløringene gir muligens grunnlag for sure glefs.

Statssekretæren tilfører ingen nye opplysninger som gir grunnlag for å justere eller endre mine analyser, heller det motsatte.

Forvirret om fakta, statssekretær Bø?

For å bekrefte eller avkrefte beskyldninger om juks og manipulering må man ha tilstrekkelig kunnskap om grunnlagsmaterialet. Av svaret fra statssekretær Bø kan det virke som om Statssekretæren ikke har satt seg inn i grunnlagsmaterialet godt nok, verken når det gjelder støy, rullebane, antall sorties, lov- og regelverk eller rettigheter og plikter – for å nevne noe. Jeg har satt meg godt inn i grunnlagsdokumentene og vil anbefale statssekretæren å lese høringssvaret mitt en gang til.

I sitt uryddige tilsvar bekrefter statssekretæren mellom øvrig tekst at FD kjenner til at det eksisterer støyømfintlige bygg i rød sone på Evenes – på tross av at alle faktatall tilsier det motsatte, både i støyberegninger og i kostnadsoverslag. Usaklig nok hevder han at det ikke skal iverksettes støykorrigerende tiltak på en vernet kirke, noe som tydeligvis skal rettferdiggjøre at støyømfintlige bygg på Evenes verken er dokumentert eller kostnadsvurdert. Enda mer uryddig fremstår statssekretæren når han viser til gradert informasjon. Dersom føringer, instrukser og tallmateriale som danner grunnlag for PwC-rapporten nå er nedgradert ber jeg om at dette gjøres tilgjengelig på Regjeringens eller FDs nettside.

Statssekretær Bø skal ikke fortvile over at han bekrefter juks, det visste jeg fra før. Det er ikke meg statssekretæren trenger å svare eller stå til rette overfor, men Stortinget.

Positivitet til Andøya uønsket

Statssekretæren hevder jeg gir et ensidig positivt bilde av Andøya, i motsetning til Evenes. Som statssekretæren kjenner til ble det allerede i 2011 utredet at Andøya var det beste alternativet som QRA-base operativt og økonomisk. Dette er det FFI, FD og eksterne konsulenter som har funnet ut, ikke jeg. Jeg har påpekt at utredninger og senere vedtak ikke samsvarer. Jeg har også påpekt at på tross av at Andøya og Evenes ikke er vurdert på likt grunnlag så kommer Andøya allikevel best ut, operativt og økonomisk.

Innledningsvis i høringsuttalelsen klargjør jeg min hensikt: Å argumentere for en enbaseløsning på Andøya, vurdert ut ifra to alternativer; Andøya eller Evenes. Dersom statsforvaltningen hadde vært like åpne om sine hensikter hadde denne forsvarsdebatten hatt en helt annen karakter.

Andøya – ubestridt best

At Andøya er det beste alternativet som QRA- og MPA-base, er et faktum som er tilnærmet ubestridt. De utfordrende forholdene på Evenes er viden kjent, og ikke noe jeg har funnet på. Jeg registrerer at de utfordrende forholdene og kunstig lave tallene avdekkes og bekreftes i økende grad. At Evenes ikke er egnet til jagerflyoperasjoner ble bekreftet i en hemmeligstemplet rapport allerede i 1997, etter en stor IRF-øvelse på Evenes. I 2012 gikk Luftforsvaret ut med en sterk advarsel mot å etablere fremskutt QRA-base på Evenes, en advarsel som ikke ble tatt til følge og hemmeligstemplet. En bacheloroppgave av Bhatti Vika i 2013 avdekker at jagerflyoperasjoner vil bli redusert med Evenes, både evne og effektivitet. Jagerflypilotene beskriver det som en politisk avgjørelse som er helt feil, sett ut fra Luftforsvarets behov. I 2016 blir på nytt de utfordrende forholdene på Evenes offentlig bekreftet, nå av pilot- og ekspertuttalelser i en artikkel i AldriMer.

Tillitskrise

Jeg registrerer at personell i utøvende tjeneste ikke tør å si ifra, av frykt for represalier. Kommunepolitikere, tillitsvalgte og pensjonerte offiserer og generaler taler deres sak. Jeg tenker at det er alvorlig når de som planlegger Norges fremtidige forsvarsevne har en så ulik forsvars-, sikkerhets- og trusselforståelse enn utøvende militært personell. Makt, partipolitikk og hestehandler kan ikke bli viktigere enn, og gå på bekostning av, forsvarsevnen. Statssekretæren bør lytte til de som har kompetanse og erfaring, og som er profesjonell nok til å vite når man bør gå i kamp og når man bør tie. Fra et sivilt perspektiv er jeg ikke i tvil om hvem jeg opplever som mest troverdig, og hvem jeg ønsker å bli forsvart av. Ville du forsvart meg om det ble krig, statssekretær Bø?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse