Snøskuter i nord; en ny debattarena for eliten?

715 snøskutere ble kontrollert i Finnmark i påsken. Nesten 93 % av de kontrollerte hadde alt på stell.

Vi har gitt kommunene ansvar for noe av de mest verdifulle oppgavene vi har i samfunnet. De tar seg av barnehager, skoler og eldreomsorg. At kommunene, frem til først nu, ikke har vært ansett som et kompetente nok forvaltningsorgan for også kunne ivareta motorferdsel i utmark har derfor vært et stort paradoks. Dette er det heldigvis blitt endringer på. Nu kan kommunene selv avgjøre om de ønsker lokal tilrettelegging som muliggjør også utvikling av snøskuterkultur som et aktivum for innbyggerne sine, slik levende lokaldemokratier skal være.  

Fra latin betyr ordet kultur å dyrke, bearbeide, å utvikle. Kulturer utvikles over tid. I min hjemkommune Porsanger har vi brukt rundt femti år på å utvikle det som vi i dag kjenner som vår positive snøskuterkultur. Sosialt uakseptabel opptreden stoppes først og fremst av omgivelsene, ikke nødvendigvis kun av lovverk. 715 snøskutere ble kontrollert i Finnmark i påsken.  Nesten 93 % av de kontrollerte hadde alt på stell, man kjørte på lovlig løype, man brukte hjelm, man hadde med vognkort og førerkort, man hadde ikke passasjer på skuteren, man holdt fartsgrensene og ikke minst; ingen promille. Ville resultatene vært like gode ved en tilsvarende kontroll av småbåter i Oslofjorden gjennom en solfylt juli-uke? Jeg er usikker.

Resultatene er iallfall et signal om at god kultur utvikles gjennom klokskap og fornuftig tilrettelegging. Det ene trenger heller ikke å gå på bekostning av det andre. I Porsanger har vi gjennom god lokal forvaltning fått utviklet et relativt greit utbygget løypenett. Ca. 700 km med løyper fornuftig fordelt fra bygder og hyttefelt rundt om kring i vår 4873 km2 store naturperle. Like fullt er det svært god plass til de som måtte ønske å oppsøke uberørt natur da løypenettet kun beslaglegger 0,05 promille av de totale arealene i Porsanger.

I andre enden ser vi at oldeforeldre kan feire påska med barn, barnebarn og oldebarn i et viktig sosialt fellesskap på påskefjellet og i områder som har betydd mye menneskene gjennom generasjoner. Dagens verktøy i verktøykassa er lov om motorferdsel i utmark i kombinasjon med snøskuteren. Slik tilrettelegging bidrar for øvrig ikke bare til bolyst men også arbeidsplasser og næringsutvikling. En at de raskest voksende næringene i nord er reiseliv og snøskutersafariselskapene er fullbooket.

Deler av denne debatten som har foregått i nord har vært preget av elitisme. For meg har den vist at den mentale avstanden fra kaffebarene i Storgata til Skoganvarre i Finnmark er minst like lang som avstanden mellom Oslo og 9000-byen, der sistnevnte problem ofte proklameres med bred penn av den samme eliten. Dobbeltmoral er altså ikke ensbetydende med dobbelt så mye moral.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse