UVISS FREMTID: Forsvarsdepartementet har nå stadfestet at 339-skvadronen skal flyttes permanent til Rygge. Dermed er vedtaket om Bardufoss som hovedbase for Forsvarets helikoptre dødt og begravet. Hele flyplassdriften har også fått en uviss fremtid. Foto: Torgeir Bråthen

Spikeren i kista for Bardufoss flystasjon

Pengesløseriet til Forsvaret later til å være det eneste sikre elementet i all forsvarsplanlegging.

Denne logikken gir et stadig sterkere inntrykk av at våre myndigheter og vår forsvarsledelse simpelthen har gitt opp å forsvare den nordligste delen av landet.
Da iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet kom tidligere denne uka, var saken klar. Bardufoss flystasjon skal ikke lenger være hovedbase for Forsvarets helikoptre.
 
Bare få år etter at beslutningen ble fattet gjør regjeringen nå helomvending. Det er en avgjørelse som i verste fall kan sette fremtiden til hele flyplassen på spill. Tilbake står nå en nybygget helikopterhangar som skulle være selve hjertet i Forsvarets hovedbase for helikoptrene, en investering som har kostet rundt 700 millioner kroner.
 
Pengesløseriet til Forsvaret later til å være det eneste sikre elementet i all forsvarsplanlegging. Stadige snuoperasjoner fra politisk hold har vært en av hovedårsakene til denne elendigheten. Men også forsvarets øverste ledelse må sies å ha bidratt. 
 
339-skvadronen med Forsvarets Bell 412-helikoptre skal lokaliseres til Rygge. Det vil ikke bare innebære at Hæren i Indre Troms mister sin helikopterstøtte. Skal man tro politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt – og det bør man kanskje – vil det også bety en svekkelse av beredskapssituasjonen i Troms.
 
Og selvsagt har avgjørelsen store konsekvenser for arbeidsplasser, lokalsamfunnet og hele Målselv kommune. Det er derfor fullt forståelig at ordfører Nils Ole Foshaug er fortvilet.
 
Imidlertid er det vanskelig å forstå at dette skal komme som noen form for overraskelse. Hvis enkelte fortsatt har hatt håp om at 339-skvadronen skulle forbli på Bardufoss, har de enten ikke gjort hjemmeleksa si, eller de har lyttet til falske profeter i det politiske hierarkiet i hovedstaden.
 
Forsøket fra politikere i både Aps og Høyres partiledelser på å innbille lokalpolitikere i Troms at forsvarsforliket på Stortinget hadde reddet Bell-helikoptrenes tilstedeværelse på Bardufoss, eller i hvert fall utsatt flyttingen, er intet annet enn en svært grov bløff.
 
Stortingsproposisjonen som inneholder forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP) ble lagt frem 17. juni. Alle som kan lese kan selv se at her snakkes det slett ikke om en umiddelbar flytting av 339-skvadronen til Rygge. Det som står er at flyttingen etter planen skal skje innen 2019.
 
Når så de politiske spinndoktorene forteller sine partifeller i nord at de gjennom stortingsforliket har fått utsatt flyttingen til landmaktutredningen kommer neste høst, snakker de både usant og mot bedre vitende.
 
Ved å knytte den endelige avgjørelsen til landmaktutredningen, kan de like gjerne ha forskjøvet flyttingen nærmere i tid enn det LTP legger opp til.
 
Den militærfaglige begrunnelsen for flyttingen av 339-skvadronen til Rygge er atter et eksempel på at Østlandet anses som mer utsatt enn Nord-Norge i den dominerende forsvarstenkningen. Argumentasjonen er at Bell 412 skal bistå våre spesialstyrker, som altså er forlagt på Østlandet.
 
Denne logikken gir et stadig sterkere inntrykk av at våre myndigheter og vår forsvarsledelse simpelthen har gitt opp å forsvare den nordligste delen av landet. Det hadde faktisk vært befriende om de motet seg opp til å si det høyt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer