Fylkesrådsleder Myrseths uttalelse om ingen kontakt fra regjeringens side fremstår svært underlig i lys av dette.

Det var en underlig seanse som utspant seg i fylkestinget fredag denne uken. Dagen før hadde forsamlingen diskutert regionreformen, en reform som lenge har lignet på en død hest som har omkommet grunnet mangel på havre.

Fra regjeringens side har utspillet om regionreform fremstått som en svært lunken nødvendighetsøvelse, uten særlig innhold og med en påtakelig mangel på entusiasme for prosjektet.

Som kjent har så debatten mellom de tre nordnorske fylkene om saken artet seg som en ibsensk tragikomedie, der alle har stått på hver sin lille haug og viftet med klanens egen fane, i velkjent «seg selv nok»- stil.

Da Stortinget så spilte inn ønsket om at Nord-Norge måtte finne sammen i en, eller maksimum to regioner, har det i etterkant foregått et politisk spill som ikke har ført med seg annet enn ytterligere frustrasjon over den manglende viljen og evnen til å begrave gammelt slagg mellom de nordnorske fylkene.

Fylkestinget i Troms vedtok i desember 2016 at man ønsket en samlet nordnorsk region. Men bare to-tre måneder senere har både Arbeiderpartiet og Høyre snudd, fordi de mener at et samlet Nord-Norge er umulig å få realisert.

Det kan ikke kalles annet enn et selvoppfyllende profeti. Selvsagt blir det umulig når de to største partiene ombestemmer seg. Så lander man på en sammenslåing av Finnmark og Troms, mens Nordland skal fortsette sin alenegang, attpå til med varig vern av fylkesgrensen mot Troms.

Denne løsningen er verken fugl eller fisk, men kort og godt et særdeles dårlig forslag. Ap og Høyre insisterer selvsagt på at skapningen er det beste de kunne klare, og toer sine hender.

Fra fylkestingets talerstol insisterte fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) på at de ingenting hadde hørt fra regjeringshold og at saken sto i stampe. Så kom det for en dag at bare få dager tidligere hadde Myrseths partifelle, fylkesordfører Knut Werner Hansen, mottatt en invitasjon til et møte om regionreformen 20. mars.

Invitasjonen kom fra Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen og er saksordfører for regionreformen på vegne av regjerings- og støttepartiene. Sammen med de tre fylkesordførerne var de nordnorske stortingsrepresentantene fra regjerings- og støttepartiene invitert. Statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ville også delta på møtet.

Fylkesrådsleder Myrseths uttalelse om ingen kontakt fra regjeringens side fremstår svært underlig i lys av dette. Har fylkesrådslederen snakket mot bedre vitende? Har hun feilinformert fylkestinget? Det var spørsmålene mange i opposisjonen ønsket svar på.

Myrseth forsvarte seg med at dette ikke var noe «formelt møte», men et Venstre-møte. Dessuten kunne hun ikke delta fordi hun måtte på et møte i Oslo som gikk samtidig. Likedan var det for fylkesordfører Knut Werner Hansen som måtte dra på et møte i Brussel.

Vi synes forklaringene til de to Ap-toppene i fylkestinget er både merkverdige og ganske så tynne. Hvor «formelt» må det være for at Myrseth skal finne det interessant?

Her hadde hun og fylkesordføreren en glimrende anledning til på gi innspill til dem som håndterer regionreformen i Stortinget og i regjeringen. Hvorfor bruker man ikke anledningen? Vi finner det ganske uforståelig.

Og mistenker at det ligger sentralt, partitaktisk spill bak. Hvis så er tilfellet, har partilojaliteten trumfet landsdelens interesser og lojaliteten til fylket de er valgt til å styre.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Til kommunepolitikerne i Tromsø kommune – vedr. asfaltverk:

0
167

Jorda er dekket av over 70 prosent vann, mens bare 5 prosent av energien vi spiser kommer fra havet. Her har Norge et globalt oppdrag for framtidas matproduksjon.

0
360