Hva vil ditt parti gjøre for å heve kompetansen og tilgangen på sykepleierstillinger i kommunehelsetjenesten? Hva vil ditt parti prioritere for å gi et sykepleierløft?

I Troms har vi gjennomført en kartlegging av faktisk sykepleierbemanning i kommunene ut fra det som faktisk skulle være på per døgn i to uker som ikke er berammet med ferie. Det viser i snitt for sykehjemmene er hver fjerde sykepleiervakt ikke er besatt av sykepleier. Enten står den ubesatt eller det er brukt personer med mindre kompetanse eller ufaglærte vikarer. Det er ingen grunn til å anta at sykepleierbemanningen er bedre i resten av året. Dette får betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Vi har stadig sykere pasienter i institusjoner, noe som har eskalert etter innføringen av samhandlingsreformen.

I tillegg er det kommet en fersk rapport som viser at 1 av 5 sykepleiere slutter i tjenesten etter relativt kort tid og begynner å arbeide i andre sektorer. Årsakene er blant annet høyt arbeidspress, hard arbeidstidsbelastning og lav lønn. Det er dårlig samfunnsøkonomi å utdanne sykepleiere som vi sårt trenger for så å miste de.

Regjeringen har innført begrepet pasientens helsetjeneste. Det høres flott ut og inneholder mange rettigheter og standardiseringer. Men hva hjelper det når kommunene som har ansvaret for drift av pleie- og omsorgstjenestene ikke har fått tilført midler til ei skikkelig heving av kompetansen i denne tjenesten.

Her må det settes inn skikkelig satsing for å få et sykepleierløft. Norsk Sykepleierforbund har i flere år advart mot denne utviklingen med stadig færre sykepleiere i tjenesten, men det skjer lite.

Hva vil ditt parti gjøre for å heve kompetansen og tilgangen på sykepleierstillinger i kommunehelsetjenesten? Hva vil ditt parti prioritere for å gi et sykepleierløft?

Svar mottas gjennom media før valgdagen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Først tenkte jeg å la dette ligge, det blir bare mer bråk av det. Men så fant jeg ut at ja, det SKAL bli bråk, jo mer bråk jo bedre!

20
916

Vi kan ikke fjerne statlige bevilgninger til trossamfunn og tro at ikke noe skjer med landet vårt. Det vil være slutten på folkekirken slik vi kjenner den.

2
65