Kommunalminister Jan Tore Sanner vil flytte 630 statlige arbeidsplasser ut av Oslo i første omgang. På sikt vil avtalen mellom regjeringen og Venstre føre til at omlag 1200 årsverk og 600 studieplasser etableres utenfor hovedstaden.

Godt nytt for distriktene

Venstre og regjeringen Solberg skal ha ros for tiltaket. Og det er interessant å merke seg at det er under borgerlig styre at store utflyttinger av statlige arbeidsplasser til distriktene utenfor Oslo finner sted.

Det er, sant å si, umulig å se antydninger til rasering av kunnskap, kompetanse eller utvikling i eksempelvis Norsk Polarinstitutt eller Luftfartstilsynet, som en følge av utflyttingen fra Oslo.

630 statlige arbeidsplasser skal, i første omgang, flyttes ut av Oslo. I nord vil Tromsø, Harstad, Vadsø, Longyearbyen og Bodø nyte godt av dette. På sikt skal enda flere statlige arbeidsplasser lokaliseres utover  i landet. Det er resultatet av en avtale inngått mellom Venstre og regjeringspartiene i fjor vår.

Dette har skapt stor oppstandelse i enkelte politiske kretser i hovedstaden. Finansbyråd Robert Steen (Ap) engasjerer seg voldsomt rent følelsesmessig ved å spørre: hva er galt med folk i Oslo? Stortingsrepresentant Jan Bøhler uttaler at “hadde noe sånn skjedd hvor som helst i landet, ville det blitt ramaskrik.”

Svaret er at det ikke er noe i veien med folk i Oslo. De må bare finne seg i det samme som innbyggerne i distrikts-Norge har levd med i årevis: at offentlige arbeidsplasser faktisk kan forsvinne. Når det skjer, hender det nok at det blir ramaskrik lokalt, men beklageligvis rekker ropene sjelden ned til Oslo-gryta og beslutningstakerne der.

Det faktiske forholdet i denne saken er at regjeringspartiene og  Venstre ble enige om utflytting av inntil 1000 statlige arbeidsplasser fra Oslo. Hovedstaden har i dag nærmere 80.000 statlige arbeidsplasser. Å flytte 630 av disse vil si i underkant av 0,8 prosent.  At dette er vanskelig for den enkelte arbeidstaker som rammes, sier seg selv. Men å lage dette til et drama for hovedstaden er å dra saken ut av alle proporsjoner.

Venstre og regjeringen Solberg skal ha ros for tiltaket. Og det er interessant å merke seg at det er under borgerlig styre at store utflyttinger av arbeidsplasser til distriktene utenfor Oslo finner sted. Distriktsforkjemper Senterpartiet fikk i perioden 2009-2013 kun flyttet 240 arbeidsplasser fra Oslo og ut i landet.

Argumentasjonen om at det er så vrient og vanskelig, og at det vil få så store konsekvenser å flytte deler av statlig virksomhet ut av Oslo, faller på sin egen urimelighet. Når Robert Steen sier at dette er distriktspolitikk som vil “rasere kompetansemiljøene”, er det dessverre symptomatisk for en del holdninger i hovedstaden. Der tror man åpenbart at det ikke finnes kompetanse andre steder enn i distriktet Oslo.

Det er, sant å si, umulig å se antydninger til rasering av kunnskap, kompetanse eller utvikling i eksempelvis Norsk Polarinstitutt eller Luftfartstilsynet, som en følge av utflyttingen fra Oslo. Flysikkerheten er ikke svekket som et resultat av tilsynets flytting til Bodø, og polarinstituttet i Tromsø er i dag i verdensklasse når det gjelder forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis.  

Det vil fremdeles være slik at arbeidsplasser forsvinner på grunn av digitalisering og teknologisk utvikling. Men planene til regjeringen og Venstre fører til at nye blir etablert. Det er godt nytt for distriktene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse