Støre og regionreformen

Dersom Ap freder Vestlandsregionen, er det fullstendig urimelig å gå i motsatt retning i en annen del av landet, og legge kistelokket over en sterk arktisk region i nord.

Det vil være uredelig av Støre dersom han legger til grunn at et fylkestingsvedtak i Finnmark skal kunne overprøve Stortingets beslutning, mens man ser bort fra et fylkestingsvedtak i Troms.

Hvordan vil Jonas Gahr Støre behandle sammenslåingen av Troms og Finnmark ved et regjeringsskifte? Parallellen til Vestlandet er interessant. I Sogn og Fjordane driver Ap valgkamp på at Vestlandsregionen skal reverseres. I Hordaland sier Ap det stikk motsatte.

Det ligner til forveksling det som skjer i nord. Finnmark Ap bruker valgkampen til å garantere at Stortingets vedtak om sammenslåing med Troms skal oppheves. Mens Ap i Troms vil at den nye regionen skal bestå. Begge synene baserer seg på to fylkestingsvedtak, som peker i ulik retning.

I Finnmark forteller ledende Ap-folk at Støre har gitt dem sitt ord på at sammenslåingen med Troms skal reverseres, og at Finnmark skal fortsette som eget fylke. Men på Vestlandet derimot, later det til at Støre nå har fredet sammenslåingen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland.

Det er ikke lett å bli klok på hva Ap-ledelsen egentlig mener. Og aller minst forstår vi av den ulike behandlingen mellom Vestlandet og Nord-Norge. Det vil være klokt å la Stortingets vedtak stå, ikke minst fordi større regioner i lang tid har vært Arbeiderpartiets politikk. Det vil si, helt inntil partiet hektet seg kritikkløst på Senterpartiets motstand mot å endre og modernisere Norge.

Og det vil være uredelig av Støre dersom han legger til grunn at et fylkestingsvedtak i Finnmark skal kunne overprøve Stortingets beslutning, mens man ser bort fra et fylkestingsvedtak i Troms. Der har også Arbeiderpartiet i Troms vist vilje til å bygge sterkere regionale strukturer, helt i tråd med partiets program.

Stortinget og Regjeringens inngangsbillett til debatten om regionreformen har vært at hvis det skal overføres flere oppgaver og ansvarsområder til de nye fylkene - så må det bli færre og større fylker. Vi bruker altfor mye tid på å reise til Oslo for å prøve å overtale statlige byråkrater til å få lov til å gjøre små og store detaljer. Derfor må statens oppgaver og myndighet flyttes utover i landet.

En sammenslåing av Troms og Finnmark, vil føre til en god og balansert utvikling i den nye regionen, med store muligheter for nye oppgaver ikke minst til Finnmark.

Arbeiderpartiet i Troms har gjennom hele regionprosessen hatt et fremtidsrettet og endringsvillig perspektiv. Vi forventer at Støre lytter til dette, og ikke bare låner øre til de som vil trekke i bremsen.

Dersom Ap freder Vestlandsregionen, er det fullstendig urimelig å gå i motsatt retning i en annen del av landet, og legge kistelokket over en sterk arktisk region i nord. Da vil knefallet for Senterpartiet og de tilbakeskuende kreftene i eget parti kunne skape en farlig ubalanse i maktforhold mellom ulike deler av landet, som vil skade våre langsiktige interesser i nord.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse