IDEOLOGISKE KJEPPHESTER: Den styrende koalisjonen på rådhuset i Tromsø har bundet seg fast til sine ideologiske kjepphester og vil jage dyktige aktører ut av pleie- og omsorgssektoren, til tross for at disse har bevist både sin berettigelse og sine faglige kvaliteter.

«Med sugerør inn i kommunekassen»

At erfaringene i Tromsø med de to private tjenestetilbyderne utelukkende er positive, rokker åpenbart ikke ved den ideologiske staheten.

Da Høyre, Frp og venstre styrte Tromsø kommune i forrige periode, hadde de som uttalt mål å søke å privatisere mange av de kommunale tjenestene. I pleie- og omsorgssektoren gjorde de vedtak om å innføre fritt brukervalg, men stort mer fikk de ikke til. Siden den gang har ca. en prosent av kommunens samlede pleie- og omsorgstjenester vært drevet av to private firmaer, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg AS. Arbeidet de har utført har etter alle solemerker holdt høy kvalitet og vært et nødvendig supplement til den kommunalt drevne omsorgen.

Nå har koalisjonen mellom Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukt sitt flertall i kommunestyret til å vedta at fritt brukervalg skal avvikles, med effekt fra høsten 2019. Begrunnelsen er den samme som lå til grunn for det forrige regimets stillingtaken til saken, nemlig ideologi. Men denne gang med motsatt fortegn. Det er forstemmende at de to blokkene er like ensrettet i sine ideologiske manøvrer. Den ene siden mener alt som er privatisert er det beste, mens den andre siden sverger til at bare det offentlige kan sikre god omsorg. At erfaringene i Tromsø med de to private tjenestetilbyderne utelukkende er positive, rokker åpenbart ikke ved den ideologiske staheten.

Man kan saktens la seg forundre over argumentasjonen som fremføres i sakens anledning. I partiet Rødt erklærer de sin prinsippfasthet med å slå fast at «private profitører ikke skal ha sugerør inn i kommunekassen». Og dette ser SV og Ap ut til å være helt enige i. Men på egen hånd sitter de og bestemmer hvor store «sugerør» de selv skal ha inn i den samme kommunekassen, og har som kjent forsynt seg med dugelige godtgjørelser for å forvalte en kommuneøkonomi ute av kontroll og styre en pleie- og omsorgssektor som sliter tungt og langt fra er noe kommunalt mønsterbruk.

Da daværende SV-leder Kristin Halvorsen på starten av 2000-tallet lanserte målet om full barnehagedekning i hele landet, ble det fra de rødgrønnes side åpnet for fullt for private aktører å delta i denne nasjonale dugnaden. At Halvorsen og de rødgrønne greide å nå sitt svært ambisiøse mål på imponerende kort tid, skyldtes ikke minst at man slapp til private aktører. Denne blandingen av offentlig og privat engasjement, der man sammen tok et felles løft og gjennom det nådde et viktig mål, burde være en ledestjerne for politikere av alle politiske avskygninger.

Men slik er det ikke i Tromsø kommune. Der har de bundet seg fast til sine ideologiske kjepphester og vil jage dyktige aktører ut av pleie- og omsorgssektoren, til tross for at disse har bevist både sin berettigelse og sine faglige kvaliteter. Vi føler oss ganske sikre på at den styrende alliansen er på kollisjonskurs med flertallet av velgerne i kommunen i denne saken. Saken vil fort bli et tema i neste kommunevalgkamp og vil neppe tjene til større oppslutning om de partiene som styrer i dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse