Svar på åpent brev

Tromsø kommune skal spille på lag med næringslivet, men når det gjelder helse har velgerne bedt oss bygge offentlige fellesskapsløsninger for alle.

Tromsø kommune kjøpte i 2016 varer og tjenester for nesten 1,7 milliarder kroner.

I Nordnorsk debatt 6. juli blir jeg utfordret i en kronikk av NHO, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg Tromsø på hva jeg og Arbeiderpartiet mener i debatten rundt fritt brukervalg.

La det være sagt: Jeg er glad for at temaet debatteres. Det handler om noe så viktig som hva slags helsevesen vi skal ha. Her går også de politiske skillelinjene mellom høyre og venstre i norsk politikk. Derfor trenger vi debatten.

Samarbeidspartiene Ap, SV og Rødt har gått til valg på et helsevesen med fellesskapsløsninger. Det er vårt mandat fra velgerne. I debatten om dette er det kommet mange utsagn og meninger. Eventuelle påstander om kartellvirksomhet vil jeg også avvise, slik kronikkforfatterne også har gjort. Jeg ville uttrykt meg annerledes enn det jeg ser er blitt gjort i debatten.

I den ber jeg også høyresiden, NHO og velferdsaktørene om å respektere mandatet Tromsø-velgerne har gitt oss. Jeg ser at kronikkforfatterne kaller det for ideologi. Den slags er nok rimelig likt fordelt på begge sider i norsk politikk, også hos NHO selv.

Jeg stiller meg derimot uforstående til spørsmålet om kun offentlige aktører er skikket til å levere offentlig omsorgstjenester. Det har aldri vært et spørsmål for Arbeiderpartiet. Vi vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste, og vi er i gang med den største omstillingen i helse- og omsorgssektoren, kanskje noensinne. Utviklingen mot et todelt norsk helsevesen ønsker vi ikke. Derfor skal de offentlige sykehusene styrkes med bedre økonomi om Arbeiderpartiet kommer i regjering fra høsten.

Tromsø kommune kjøpte i 2016 varer og tjenester for nesten 1,7 milliarder kroner. Det betyr at det er og fortsatt skal være, et sterkt samspill mellom offentlig og privat virksomhet, og vi ønsker den tette kontakten med næringslivet som vi har. Å hevde noe annet er uriktig. Framtidas kommunale helsetjenester ønsker vi derimot å utvikle selv.

Hvorfor er dette viktig for oss? Jo, fordi hver gang en tjeneste flyttes ut fra det offentlige, så flyttes også penger og makt lenger unna fellesskapet. Tilbake får vi et svakere grunnlag å lage fellesskapsløsninger på. Vi trenger både oversikt, innsikt og kontroll når vi skal utvikle et helsetilbud for alle.

Så dette handler ikke om Privat Omsorg Nord eller Prima Omsorg Tromsø, som begge har vist at de er dyktige og driftige. Men om den løsningen vi tror på og som velgerne ba oss levere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse