Mitt nyttårsønske er at vi som skriver og snakker om politikk er opptatt av de viktige spørsmålene i folks liv. At de også blir de viktigste spørsmålene i politikken.

I Nordlys 2. januar bruker Ludvigsen et helt innlegg på kun å kritisere Arbeiderpartiet – uten å nevne med et ord hva hans parti Høyre mener. Det er trist – og det blir komisk når budskapet hans ser ut til å være at Arbeiderpartiet ikke snakker om hva Arbeiderpartiet mener.

Velgerne later til å ha fått med seg mer enn Ludvigsen, og de gir Ap tillit på alle målinger ved inngangen til valgåret – i nord og i sør. Vi har knapt ligget bedre an i forkant av et viktig valg.

Det er ikke en tillit vi skal ta lett på. Vi vil fortsette å fortelle om vår politikk. Velgerne skal se at det er klare forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Vi har ulikt syn på:

* Forskjeller. Høyre: Skattekutt til de som har mest fra før. Ap: Bred skattepolitikk reduserer forskjeller.
* Trygghet i arbeidslivet. Høyre: Mer bruk av midlertidig ansatte. Ap: Styrke Arbeidsmiljøloven.
* Nye arbeidsplasser. Høyre: Vente og se mens de vil svekke permitteringsregelverket. Ap: Bruke offentlige investeringer og satse ilag med næringslivet.
* Privatisering. Høyres viktigste helsereform er Fritt behandlingsvalg. Ap: Offentlige sykehus skal rustes opp.
* Politisk samarbeid. Høyre har vokst sammen med fløypartiet Frp, og ser ut til å trives med en politikk til høyre for Høyre. Ap: Sentrum - venstre.

Mitt nyttårsønske er at vi som skriver og snakker om politikk er opptatt av de viktige spørsmålene i folks liv. At de også blir de viktigste spørsmålene i politikken.

Det betyr at vi ikke gjør som Ludvigsen og bare skriver og snakker om det politiske spillet. Eller bare skriver stygt om andre uten med et ord å fortelle hva vi selv vil.

Også når det gjelder valgkamp bør vi være annerledes enn mange land. Vi holder oss til sak. Ikke personangrep. Ikke symbolsaker uten innhold, men en valgkamp som handler om folks liv og om virkelige skillelinjer i de viktigste sakene i politikken.

Jeg er klar for å snakke om hvordan vi skal skape og dele for å bli et enda mer sterkere Troms og et enda tydeligere Nord-Norge på den nasjonale arenaen.

Blir du med på det, Svein?

  • Artikkelforfatter Cecilie Myrseth er fylkesrådsleder i Troms og 1. kandidat på Troms Arbeiderpartis stortingsvalgliste

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15