Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Teknologi-fagene trenger flere jenter

Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talenter fra hele befolkningen.

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenge langt flere teknologer i årene fremover. Bare 17 % av alle som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi. (Kilde: Produktivitetskommisjonen 2016). Til sammenligning er det 31 % som uteksamineres fra universiteter og høyskoler i Tyskland som har studert matematikk, naturfag og teknologi. Problemet forsterkes ytterligere fordi andelen jenter som velger disse fagretningen er urovekkende lav.

Kun 22 % av ingeniørstudentene i Norge er jenter. Andelen jenter på ingeniørstudie på:

  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet = 14,91 %
  • Høyskolen i Narvik = 18, 56%

32,1 % av studentene på teknologistudier i Norge er jenter. Andelen jenter på:

  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet = 21,1 %
  • Høyskolen i Narvik =19,32 %

(Tallene er hentet fra 2015, før fusjonen mellom UiT og Høyskolen i Narvik)

Andelen jenter i Norge på byggingeniør: 27%, elektroingeniør: 17%, maskiningeniør: 17%, dataingeniør: 11% (DBH 2015). På fagskoler innenfor matematiske og naturvitenskaplige fag er det kun 6 % jenter (kilde: tilstandsrapport for fagskolene 2014). Andelen jenter på de yrkesfaglige retningene (elever): bygg og anlegg 6%, teknikk- og industriell produksjon 11%, elektro 6%. (kilde: SSB 2015)

Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talenter fra hele befolkningen.

Teknologi vil også være en viktig del av veldig mange yrker og da trenger vi at flere jenter velger teknologiutdanninger for å henge med i den teknologiske utviklingen!

Flere jenter må velge teknologi og realfag

Foreldre og ungdomsskolejenter har lite kunnskap om teknologiutdanninger og jobbmuligheter innenfor teknologi, det viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for NHO.

  • 8 av 10 (84 %) foreldre med barn i ungdomsskolen mener det er viktig for samfunnet at flere jenter velger utdanning innen teknologi og 9 av 10 mener at det i fremtidens yrker vil være en fordel være god på teknologi.
  • 67% av foreldrene sier de trenger mer informasjon om utdanninger innen teknologi og hvilke yrker dette kan føre til, for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn.

NHO mener dette er urovekkende når vi vet at foreldre er de viktigste rådgiverne i utdanningsvalg: Omtrent samtlige, 95 %, av ungdomsskoleforeldre rådgir sine barn i studie og karrierevalg. 8 av 10 (83 %) opplever at barnet vektlegger rådene deres.

Svar fra ungdomsskolejenter:

  • Kun 2 av 10 (19 %) av jentene føler at de har god oversikt over utdanninger innen teknologi, og 2 av 10 (21 %) svarer at de har oversikt over hvilke jobber dette kan føre til. I tillegg sier 9 av 10 (86 prosent) sier at de trenger mer informasjon om utdanningene som finnes, og yrkene dette kan føre til, for å avgjøre om det er noe for dem.

NHO mener dette viser at det er helt nødvendig med mer og bedre informasjon om teknologiutdanninger. Dette er også utgangspunktet for at vi nå drar ut på turné.

Fra 14. til 30. september skal NHO ut på en landsdekkende turné sammen med jenter som studerer eller jobber med teknologi. 11 arrangementer fra Kristiansand i sør til Alta i nord. 26. september er vi i Alta.

“Jenter og teknologi” har blitt arrangert på Universitetet i Agder siden 2003, og flere læresteder i høyere utdanning har hatt lignende arrangementer de siste to årene. Ble arrangert av UiT (Fakultet for naturvitenskap og teknologi) i 2015.

Resultatene fra Agder viser at metodikken med unge rollemodeller fungerer. På landsbasis har andelen jenter som studerer teknologi økt med 1,5 gang fra 2005 til 2015. I Agder har den økt 4,5 gang i samme periode! Regjeringen har over statsbudsjettet for 2016 gitt NHO støtte for å spre Jenter og teknologimodellen til større deler av landet.

NHOs kompetansebarometer viser et skrikende behov for teknologi- og IKT-utdannende. Ikke bare fra universitet og høyskoler, men også tekniske fagarbeidere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse