Dessverre sitter 60% alene i sin egen bil, har god råd, kort reisevei og utstyrsboden full av allværsjakker.

Hvorfor setter vi oss så ofte alene i bilen på tur til jobb eller butikken? Er bilen det beste alternativet, eller styres vi mest av gammel vane? Over 50% av bilturene i Tromsø er på under 5 kilometer. På så korte strekninger er sykkelen som oftest det mest effektive alternativet. Med sykkelen følger også frisk luft, mindre lokal forurensning og en betydelig helseeffekt. Vil du heller kjøre? Gjør det i hvert fall i lag med kollegaer. Det er sosialt og du sparer penger. Synes du det er kjipt å skrape is av bilen? Gå til nærmeste bussholdeplass, og velg kollektivt til jobben.

Friskere folk

Ansatte i bedrifter i sentrum med mindre tilgang til parkeringsplasser velger i større grad å sykle, gå eller ta bussen til jobb sammenlignet med gjennomsnittet. På UiT og UNN har flere valgt å la bilen stå etter at p-avgiftene har gått opp. Eksemplene viser at tiltak som gjør bilen mindre attraktiv, får flere over på grønn transport. Ikke veldig overraskende. Noen vil hevde at det er et angrep på friheten og et stort problem at p-plasser blir dyrere og reduseres. Men tenker vi litt annerledes er dette et helsebringende tiltak både for enkeltindivider og lokalmiljøet. Lokalmiljøet får mindre utslipp fordi bilbruken går ned. Med flere folk samlet i busser i stedet for i hver sin bil øker trafikksikkerheten og trafikkflyten. De som velger sykkelen framfor bilen får frisk luft og fysisk aktivitet.

De fleste har et valg

Det vil alltid være noen som bor lengre fra arbeidsplassen, eller har barn på ulik skole og barnehage. De skal selvfølgelig ha mulighet til å ta bilen. Med nye bompengeregler burde kanskje de med passasjerer i bilen få reduserte bompengekostnader? Men dessverre sitter 60% alene i sin egen bil, har god råd, kort reisevei og utstyrsboden full av allværsjakker. Er det riktig at disse skal bidra til bilkø, ta p-plasser fra småbarnsfamilier og sitte på tomgang? Samtidig som vi snakker om behovet for et lavutslippssamfunn.

Spar penger – velg samkjøring

Mange bor i nærheten av, eller i tilknytning til en av sine kollegaers reisevei. Hvorfor kjører ikke flere sammen? Snakk sammen i lunsjpausen på jobben. Kanskje skal dere samme vei, så får dere noen å prate med i bilen. Eller kanskje kan dere sykle sammen til jobb? Vi har alle frihet til å tenke nye muligheter, mens vi venter på at sykkelveier og bussforbindelser skal utbedres. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Nordlys skriver på lederplass at regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord. Det jeg foreslår er altså en tvangsavkorting på 20 prosent.

3
22

Landbruket i Troms har mye å by på. Blant annet er Troms landets største geitfylke og vi har flere svært dyktige sauebønder som hevder seg helt i norgestoppen. Dette er næringer som vet å utnytte de gode utmarksbeitene i landsdelen. Det er dokumentert at Troms har landets beste utmarksbeiter.

0
3