Dessverre sitter 60% alene i sin egen bil, har god råd, kort reisevei og utstyrsboden full av allværsjakker.

Hvorfor setter vi oss så ofte alene i bilen på tur til jobb eller butikken? Er bilen det beste alternativet, eller styres vi mest av gammel vane? Over 50% av bilturene i Tromsø er på under 5 kilometer. På så korte strekninger er sykkelen som oftest det mest effektive alternativet. Med sykkelen følger også frisk luft, mindre lokal forurensning og en betydelig helseeffekt. Vil du heller kjøre? Gjør det i hvert fall i lag med kollegaer. Det er sosialt og du sparer penger. Synes du det er kjipt å skrape is av bilen? Gå til nærmeste bussholdeplass, og velg kollektivt til jobben.

Friskere folk

Ansatte i bedrifter i sentrum med mindre tilgang til parkeringsplasser velger i større grad å sykle, gå eller ta bussen til jobb sammenlignet med gjennomsnittet. På UiT og UNN har flere valgt å la bilen stå etter at p-avgiftene har gått opp. Eksemplene viser at tiltak som gjør bilen mindre attraktiv, får flere over på grønn transport. Ikke veldig overraskende. Noen vil hevde at det er et angrep på friheten og et stort problem at p-plasser blir dyrere og reduseres. Men tenker vi litt annerledes er dette et helsebringende tiltak både for enkeltindivider og lokalmiljøet. Lokalmiljøet får mindre utslipp fordi bilbruken går ned. Med flere folk samlet i busser i stedet for i hver sin bil øker trafikksikkerheten og trafikkflyten. De som velger sykkelen framfor bilen får frisk luft og fysisk aktivitet.

De fleste har et valg

Det vil alltid være noen som bor lengre fra arbeidsplassen, eller har barn på ulik skole og barnehage. De skal selvfølgelig ha mulighet til å ta bilen. Med nye bompengeregler burde kanskje de med passasjerer i bilen få reduserte bompengekostnader? Men dessverre sitter 60% alene i sin egen bil, har god råd, kort reisevei og utstyrsboden full av allværsjakker. Er det riktig at disse skal bidra til bilkø, ta p-plasser fra småbarnsfamilier og sitte på tomgang? Samtidig som vi snakker om behovet for et lavutslippssamfunn.

Spar penger – velg samkjøring

Mange bor i nærheten av, eller i tilknytning til en av sine kollegaers reisevei. Hvorfor kjører ikke flere sammen? Snakk sammen i lunsjpausen på jobben. Kanskje skal dere samme vei, så får dere noen å prate med i bilen. Eller kanskje kan dere sykle sammen til jobb? Vi har alle frihet til å tenke nye muligheter, mens vi venter på at sykkelveier og bussforbindelser skal utbedres. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

På samme sted som Lyngens første Gudshus ble reist for over 350 år siden, skrives det nå et nytt kapittel i kommunens kirkehistorie. Det skjer fredag når det første likekjønnede paret i kommunen blir viet av en prest i Den norsk kirke.

1
742

Vil vi ha et likestilt samfunn har vi kvinner også et ansvar om å delta og diskutere de beslutningene som blir tatt. Skal likestillingen tas på alvor må vi også tørre å heve stemmen i andre forum enn hjemme i stua.

0
112