Selvsagt er det ingen naturlov at økonomien skal komme ut av kontroll, ikke engang i pleie- og omsorgssektoren.

Mange undrer seg over hvorfor det ser ut til å være så vanskelig, ja nærmest umulig, å styre Tromsø kommune. Minst to ganger årlig akker politikerne seg over den økonomiske elendigheten med budsjettoverskridelser som kommer like sikkert som at sola blir borte i slutten av november. Det hele fremstår nærmest som en naturlov. Som kjent kan ingen betvinge tyngdekraften. Ei heller budsjettoverskridelsene i pleie- og omsorgssektoren i Tromsø. Sånn er det bare. Eller?

Og det hjelper tilsynelatende heller ikke å bytte styringsform. I forrige periode, da den borgerlige fløyen hadde makta, fikk man innført parlamentarisme. Nå skulle politikerne ta styringen og ikke overlate den til byråkratene. Rådmannsstyret ble strøket av kartet og politikerne i byrådet skulle ta det hele og fulle ansvar for alt som skjedde i kommunen. Like fullt gikk det galt, økonomien hanglet og den parlamentarismen som ble innført pådro seg sterk kritikk for lukkethet og manglende innsyn. Og når økonomien haltet, var det ikke byrådets feil eller byrådets ansvar, for årsaken var jo at utbyttet fra Troms Kraft hadde falt bort. Så byrådet var jo helt uskyldig. Slik gikk no dagan.

De nye kostene som overtok for snart to år siden avviklet den parlamentariske modellen og gjeninnførte formannskapsmodellen, bare med høyere godtgjørelser til politikerne). For øvrig er det lite som er forandret. Kostnader løper løpsk, overskridelser på livsnødvendige investeringer som badeland er trofaste gjengangere, pleie- og omsorg sprenger budsjettet og skylden ligger ikke hos politikerne, men hos  administrasjonssjefen. Politiske signaler blir ignorert og når ikke nedover i systemet. Blir vi fortalt. Opposisjonen trekker den slutning at parlamentarismen bør gjeninnføres av et nytt flertall etter valget i 2019.

Vi tror Tromsø-politikerne, på begge sider av skalaen, bør tenke seg om og kanskje gå i seg selv en smule. Bortforklaringer og ansvarsfraskrivelser har vi hørt alt for lenge. Manglende kontroll skyldes ikke nødvendigvis det ene eller det andre styringssystemet. Og selvsagt er det ingen naturlov at økonomien skal komme ut av kontroll, ikke engang i pleie- og omsorgssektoren. Saken er jo at andre, sammenlignbare kommuner, klarer det som tilsynelatende er umulig i Tromsø kommune. Når det gjelder kontroll og fast styring over den ustyrlige pleie- og omsorgssektoren, trenger Tromsø-politikerne ikke se lenger enn til Bodø. Der har politikerne stålkontroll etter at man satte seg ned og analyserte situasjonen, fikk tverrpolitisk enighet om hvilke tiltak som skulle settes inn og holdt seg strengt til planen. Det ble en absolutt suksess. Så lær av Bodø!

Det virker som dagens politiske styre ikke bruker den makten de har. Det er i flere tilfeller en litt tafatt og lite «hands on»-holdning fra den politiske ledelsen. Man bedriver en del symbolpolitikk i stedet for å konsentrere seg om å nå viktige, konkrete mål til beste for byen og innbyggerne.  Hvis klare politiske signaler ikke når frem dit de skal, må de som styrer ta grep, være fremoverlent og rydde opp, ikke skylde på administrasjonssjefen. Snart er halve perioden tilbakelagt. Vi forventer mer besluttsomhet og tydelige mål for arbeidet i de neste to årene.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

3
545

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
43