Det varmer å se så mange som brenner for de samiske språkene. Jeg håper virkelig at vi kan gjøre det på et anstendig nivå fra nå av.

I kjølvannet av sametingspresidentens nyttårstale har vi sett en svært opphetet språkdebatt i det samiske samfunnet. At vi debatterer språkpolitikk er bra, og jeg tror og håper at vi kan komme styrket ut av diskusjonen som raser både i tradisjonelle medier og på sosiale medier. 

Det er en forutsetning at debatten foregår på et redelig nivå. Det er ikke redelig å tillegge andre meninger de ikke har, og det sier noe om manglende verdighet i det politiske ordskiftet når man forsøker å gjøre språk, identitet og følelser til partipolitiske spørsmål uten at det finnes politisk uenighet i saken. 

I tiden etter nyttårstalen har det dessverre vært forsøkt fra Sametingets styrende parti Arbeiderpartiet å skape et bilde av at NSR angivelig ikke har aksept for en sametingspresident som ikke behersker samisk, eller enda verre: ”opptrer fordømmende over de som ikke kan samisk”. 

Dette er ikke annet enn kreativ tastaturbruk på Arbeiderpartiets nettside, for det stemmer ikke med virkeligheten. 

NSR har vært, og er, svært tydelige på språk ikke er et kvalifikasjonskrav for å være sametingspresident. 25. november var den gang sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) særdeles klar i sin tale om at også de språkløse samene har rett til å være representert på alle nivåer. Dette er NSR sin eneste linje i dette spørsmålet, og den har vært gjentatt mange ganger. 

Å peke på et enkeltmedlems private uttalelser for å mistenkeliggjøre en hel organisasjons motiver og meninger er både urettferdig og en risikosport i det politiske landskapet. 

For i denne saken kunne man om man var like uredelig, holde frem et speil og si det samme om Arbeiderpartiet. Også de har medlemmer som tydelig bryter med den offisielle linjen i språkdebatten, og i så måte ”opptrer fordømmende over de som ikke kan samisk”, slik Geir Johnsen i Ap selv sier.  Men vi forsøker ikke å få det til å fremstå som at Ap som sådan har en slik mening. 

Jeg er virkelig glad for at vi diskuterer samisk språk, og det varmer å se så mange som brenner for de samiske språkene. Jeg håper virkelig at vi kan gjøre det på et anstendig nivå fra nå av. La oss ikke si ting om hverandre som ikke er sant, og la oss ikke være ekle med hverandre. Om man fra begge sider i debatten klarer å leve opp til dette, så tror jeg at vi skal kunne komme styrket og samlet ut av jubileumsåret vi nå er i gang med. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I en leder skriver Nordlys at stortingsflertallet i juni fikk vedtatt en produksjonsavgift på oppdrettsfisk. Det kan se ut som om avisa har leid inn SVs Torgeir Knag Fylkesnes til å være lederskribent.

0
5

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
315