SINT OG FRUSTRERT: Fagforeningene gjør opprør etter Nordlys sin avsløring av lønnsfesten på rådhuset. Her representert ved: (f.v.) Lee Douse, Grete Theodorsen, Julia Johnsen og Erik Jørgensen. Foto: Inger Præsteng Thuen

Opprør mot lederlønningene

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen har vasset ut i et politisk minefelt. Samtidig er det klart at politikerne ikke tok initiativ til nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen, da man gikk tilbake til formannskapsmodellen. Det burde erfarne politikere ha sett.

Og ved å gjeninnføre formannskapsmodellen, fulgte det også en gammel og velkjent nisse med på lasset: det såkalte rådmannsveldet.

De nye lederlønningene i Tromsø kommune har skapt opprør blant de ansatte. Fagforeningene er rasende, etter Nordlys sin avsløring av lederlønningene i administrasjonen.  Det er ikke det minste merkelig. For etter først å ha blitt fortalt, og også fått føle i arbeidshverdagen, at kommunen er i en meget anstrengt økonomisk situasjon, oppleves nyheten om 17 prosents lønnsøkning som et slag i ansiktet.

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen her har forregnet seg, og vasset direkte ut i et politisk minefelt. Å øke lederlønningene med beløp som for en god del andre kommuneansatte tilsvarer en halv årslønn, medfører selvsagt sterke reaksjoner. Sett på bakgrunn av den økonomiske situasjonen som ikke minst administrasjonssjefen selv har påpekt som svært alvorlig, blir det direkte umusikalsk å gi slike lønnspålegg, uansett hvor berettiget man mener de er. Man må leve som man lærer.

Tirsdag denne uken var det duket  for oppgjør om saken i formannskapet.  Med fagforeningene på tilhørerbenken, gikk et usedvanlig samstemt formannskap løs på saken. Både fra opposisjonen og fra posisjonen var tonen kritisk, og man ønsket en redegjørelse fra administrasjonssjefen på hvordan dette kunne skje.

Det politikerne fra Ap, SV og Rødt ser ut til å ha glemt, er at begrunnelsen for lønnsøkningen først og fremst ligger i at politikerne valgte å gå vekk fra byrådsmodellen, og dermed førte ansvar fra  byrådene tilbake til administrasjonen. Og ved å gjeninnføre formannskapsmodellen, fulgte det også en gammel og velkjent nisse med på lasset: det såkalte rådmannsveldet.

Rådmenn, eller administrasjonssjefer, har stor makt i formannskapsmodellen. I dette tilfellet kan det se ut som om politikerne har gitt Britt Elin Steinveg maksimal delegasjon. Hun er delegert mydighet som kommunens arbeidsgiver og gitt alle nødvendige fullmakter. Dette gjelder også fastsetting av lønn. Dette burde erfarne kommunepolitikere i Tromsø vite.

Nå vil også kontrollkomiteen i kommunen behandle saken. Spørsmålet er om fullmaktene til administrasjonssjefen strakk til i denne saken. Det heter at dersom lønnsjusteringene anses å være av prinsipiell betydning, eller dersom det er spesielle forhold inne i bildet, skal saken behandles av formannskapet eller annet overordnet organ. Men prinsipiell betydning eller spesielle forhold er betinget av skjønn og kan være to haltende hester i denne saken. Det viktigste er at kommunen har retningslinjer for topplederlønninger. Men de kommer dessverre først nå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!