Og ved å gjeninnføre formannskapsmodellen, fulgte det også en gammel og velkjent nisse med på lasset: det såkalte rådmannsveldet.

De nye lederlønningene i Tromsø kommune har skapt opprør blant de ansatte. Fagforeningene er rasende, etter Nordlys sin avsløring av lederlønningene i administrasjonen.  Det er ikke det minste merkelig. For etter først å ha blitt fortalt, og også fått føle i arbeidshverdagen, at kommunen er i en meget anstrengt økonomisk situasjon, oppleves nyheten om 17 prosents lønnsøkning som et slag i ansiktet.

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen her har forregnet seg, og vasset direkte ut i et politisk minefelt. Å øke lederlønningene med beløp som for en god del andre kommuneansatte tilsvarer en halv årslønn, medfører selvsagt sterke reaksjoner. Sett på bakgrunn av den økonomiske situasjonen som ikke minst administrasjonssjefen selv har påpekt som svært alvorlig, blir det direkte umusikalsk å gi slike lønnspålegg, uansett hvor berettiget man mener de er. Man må leve som man lærer.

Tirsdag denne uken var det duket  for oppgjør om saken i formannskapet.  Med fagforeningene på tilhørerbenken, gikk et usedvanlig samstemt formannskap løs på saken. Både fra opposisjonen og fra posisjonen var tonen kritisk, og man ønsket en redegjørelse fra administrasjonssjefen på hvordan dette kunne skje.

Det politikerne fra Ap, SV og Rødt ser ut til å ha glemt, er at begrunnelsen for lønnsøkningen først og fremst ligger i at politikerne valgte å gå vekk fra byrådsmodellen, og dermed førte ansvar fra  byrådene tilbake til administrasjonen. Og ved å gjeninnføre formannskapsmodellen, fulgte det også en gammel og velkjent nisse med på lasset: det såkalte rådmannsveldet.

Rådmenn, eller administrasjonssjefer, har stor makt i formannskapsmodellen. I dette tilfellet kan det se ut som om politikerne har gitt Britt Elin Steinveg maksimal delegasjon. Hun er delegert mydighet som kommunens arbeidsgiver og gitt alle nødvendige fullmakter. Dette gjelder også fastsetting av lønn. Dette burde erfarne kommunepolitikere i Tromsø vite.

Nå vil også kontrollkomiteen i kommunen behandle saken. Spørsmålet er om fullmaktene til administrasjonssjefen strakk til i denne saken. Det heter at dersom lønnsjusteringene anses å være av prinsipiell betydning, eller dersom det er spesielle forhold inne i bildet, skal saken behandles av formannskapet eller annet overordnet organ. Men prinsipiell betydning eller spesielle forhold er betinget av skjønn og kan være to haltende hester i denne saken. Det viktigste er at kommunen har retningslinjer for topplederlønninger. Men de kommer dessverre først nå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Så er vi på’n igjen. Det Årlige Hørbare Vårsleppet. Jeg tenker ikke på bekkene som begynner å klukke igjen, eller fuglene som atter begynner å synge. Nei, like sikkert som hundebæsjen kommer til syne når snøen smelter, kommer det årlige slippet av «russelåter».

0
179

Nordlys skriver på lederplass at regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord. Det jeg foreslår er altså en tvangsavkorting på 20 prosent.

3
88