SAMENE BLANT OSS: Fordommer og undertrykking mot samene lever dessverre videre, skriver journalist Siri Gulliksen.

" Jeg trodde vi nordmenn er genuint stolte av vår egen urbefolkning. Så feil kunne jeg ta"

Jeg har virkelig trodd, i mitt naive hode, at vi nordmenn er genuint stolte av vår egen urbefolkning. Så feil kunne jeg ta.

I 1971 skrev Harald Ofstad at det mest sentrale i nazismen ikke var antisemittismen.

For et par uker siden var jeg på Drag i Tysfjord for første gang. Etter å ha snakket om løst og fast med stort og smått over en periode på to dager, måtte jeg erkjenne overfor meg selv at jeg er litt historieløs. Jeg har virkelig trodd, i mitt naive hode, at vi nordmenn er genuint stolte av vår egen urbefolkning. Så feil kunne jeg ta.

Samer blir utsatt for diskriminering ti ganger oftere enn etniske nordmenn, viser en doktorgradsavhandling signert Ketil Lenert Hansen ved UiT Norges Arktiske Universitetet i Tromsø. Samme undersøkelse viser at det er samer med sterk samisk tilknytning til samisk språk og kultur som rapporterer høyest. Drag i Tysfjord har en stor (og stolt) andel samer i befolkningen. Men tettstedet er en del av en kommune som gjennom sine handlinger (eller mangel på) tar tydelig avstand fra sin «stebror» på andre siden av fjorden.

Stygge blikk. Nedsettende kommentarer. En helsetjeneste som ikke forstår verken språk eller kultur. Mange små drypp, over flere år, som til sammen har blitt ei elv av undertrykkelse. Den vedvarende diskrimineringen fra eget kommunesenter har fått samene på Drag til å skamme seg over egen bakgrunn. Skammen har avlet taushet. Og vi vet alle hva denne tausheten har fått akkumulert i. Først i sommer, nærmere bestemt 11. juni, ble tausheten brutt. Men vi må alle gå i oss selv for å sørge for at den aldri får overta igjen.

For å få til det, må det skje en holdningsendring i mange ledd. Først og fremst må Tysfjord kommune ta seg selv skikkelig i nakken, eller slippe taket i Drag. Det går ikke an å sitte i kommunestyremøtet å anklage sambygdinger for å ha forfalsket underskrifter for løsrivelse fra Kjøpsvik. Da er det bedre å si det som det er: Vil vil egentlig ikke ha dere, men skattepengene deres er for verdifulle til å «gi bort» til Hamarøy. I tillegg må rettighetene som den samiske befolkningen har gjennom Grunnloven og andre lovverk tas på alvor. I dag opplever flere at de ikke får tilgang til eget undervisningsopplegg i grunnskole og videregående skole, ei heller nødvendig læremateriell på samisk, tross at det er nedfelt i Opplæringsloven.

I 1971 skrev Harald Ofstad at det mest sentrale i nazismen ikke var antisemittismen, men en primitiv sosialdarwinisme som hevder det er den sterkestes rett til å herske og styre over andre, herunder minoriteter. Videre skriver han at denne tankegangen verken kom eller forsvant med Hitler, men ennå er grundig forankret i samfunnet.

Jeg vil ta deg med til Canada, der jeg var på ferie for et par år siden. «Alle» var så interessert i den norske urbefolkningen. Samtidig står deres egen, indianerne, svært lavt i kurs blant store deler av befolkningen. Er det blitt sånn at urbefolkning blir sett på som noe kult, bare den befinner seg langt nok unna? 

Påtroppende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har tidligere utvist samefiendtlige holdninger. Men til NTB lover han å være en justisminister for alle. Jeg håper det inkluderer samene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse