Tromsø er vi en by i hjertet av sjømatproduksjonen. Tromsø-regionen sysselsetter cirka 1500 mennesker innen fiskeri, havbruk og fiskeindustri, og representerer milliardverdier i verdiskaping og ringvirkninger i regionen. Likevel opplever vi at oppmerksomheten om denne viktige næringa kan gå litt under radaren i vår by, skriver ordfører Kristin Røymo og sjefen i Norges sjømatråd, Renate Larsen. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Tromsø må ta en lederrolle for sjømat

Norge har store muligheter for å skape mer verdier ut av havet. Hvilken rolle skal Tromsø spille?

Vi skal sammen jobbe for å få frem fakta, fortelle historiene og vise fram bredden fra det den viktige havnæringen har å by på.

I dag er mange innforstått med at Norges framtid ligger i havet. Jorda er dekket av 70 prosent vann, mens under tre prosent av maten vi spiser kommer fra havet. Norge har et oppdrag, og her spiller vi i Tromsø og Nord-Norge en sentral og global rolle. 95 prosent av all fisken vår går ut av landet, vi spiser bare fem prosent selv. I årevis har vi visst at jordas befolkning skal øke til ni milliarder mennesker i 2050.

Ambisjonene om at Norge fortsatt skal være en stormakt i å høste, dyrke, utvikle og forske på havets ressurser, er vesentlig for nasjonen. Her har vi et viktig fortrinn i Tromsø og Nord-Norge som vi må bygge videre på ved å produsere sunn og bærekraftig sjømat, samt forske på og utvikle de viktige havnæringene.

En by skapt for sjømat

Tromsø er fostret opp på fiske og fangst. Vi har sterke kunnskapsinstitusjoner og forskningsmiljøer gjennom Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Havforskningsinstituttet og Nofima. Vi har forvaltningsinstitusjoner som Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag, fiskeriorganisasjoner, sjømatprodusenter og store næringsaktører innen fiskeri og havbruk. Vi har også bedrifter som går i front innen nyskapning, og det spennende arbeidet rundt mer og ny mat og medisin fra havet.

Kort fortalt er vi en by i hjertet av sjømatproduksjonen. Tromsø-regionen sysselsetter cirka 1500 mennesker innen fiskeri, havbruk og fiskeindustri, og representerer milliardverdier i verdiskaping og ringvirkninger i regionen.

Likevel opplever vi at oppmerksomheten om denne viktige næringa kan gå litt under radaren i vår by.

Fra 91,6 til 500 milliarder

Sjømatprodusenter i Tromsø og landsdelen for øvrig, er en betydelig bidragsyter til dagens norske eksportverdi på 91,6 milliarder kroner for norsk sjømat. Å øke dette til 500 milliarder kroner i løpet av noen tiår, er langt ifra urealistisk om vi fokuserer på kvalitet, bedre ressursutnyttelse, nye produkter fra havet og kompetansebygging.

En viktig kraft i å lykkes er også historiefortelling og framsnakk av norsk sjømat ute – og ikke minst på hjemmebane.

Nye produkter fra havet

Kvalitet, nye sjømatprodukter og ikke minst markedsføring, er den viktige, men også krevende veien mot at fiskeri- og havbruksnæringene i landsdelen og Norge skal kunne skape enda større verdier. Vi må se for oss store verdier i utvikling av nye produkter, inkludert nye arter fra havet.

Universitetet og forskningsmiljøene i Tromsø er en viktig drivkraft. Forskning herfra har allerede skapt næringsaktører som Marealis, som lager blodtrykksmedisin av rekeskall. Forskningen rundt vaksiner for laks ved UiT på 80-tallet, har vært avgjørende for utviklingen av havbruksnæringen. Finnfjord smelteverk skal ved hjelp av et mikroalgeprosjekt sammen UiT bli verdens største ferrosilisiumprodusent uten C02-utslipp. Jakten på arter i havet som kan bli medisin og mat foregår med stor styrke - fra Tromsø. Oppsiktsvekkende og spennende nytt fra den fronten er at forskerne har funnet kjemiske forbindelser i sjøpunger som hemmer kreft.

Det går ei stolt linje i byen vår fra merdekanten og fiskerne, via dyktige tilvirkere til forsknings- og utviklingsmiljøene, og helt fram til matfatet og Tromsøs kreative kokker sin innovative matkunst.

Vi har de beste historiene

Så vi har all grunn til å være stolte, og vi vet fra reklamebransjen at de viktige, siste marginene ligger i den historien vi selv forteller, og også selv tror på; at vi tar en lederrolle for sjømaten – både når det gjelder muligheter og utfordringer.

Vi vil sammen jobbe for å få frem fakta, fortelle historiene og vise fram bredden fra det havnæringen har å by på innen produksjon, innovasjon og teknologi. Og vi oppfordrer næringsliv, institusjoner og media til å gjøre det samme. Vi må vise fram og bygge kunnskap i Tromsø og i landet - og bli hverandres stolte ambassadører. Det er en enorm kraft i historiefortelling.

Å øke eksportverdien av norsk sjømat, med Tromsø som viktig bidragsyter, er derfor langt ifra urealistisk. Norge har nemlig de beste historiene. Vi har naturen og verdens beste forvalting, vi har kunnskapen, tradisjonene og menneskene. Og her kan Tromsø spille en viktig rolle nasjonalt.

Tromsø har alt som trengs for å lykkes som et nasjonalt sentrum for sjømat, men det starter med oss selv og at vi gjenvinner vår stolthet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse