Tromsø er det naturlige midtpunktet i en arktisk region

Det pågår en heftig debatt om Norges største region. Ingen kan være i tvil om at nye Troms og Finnmark i norsk målestokk blir en svær geografisk region der mange nye muligheter åpner seg. Fra mitt ståsted i Sør-Troms registrerer jeg at debatten om lokalisering og navngiving mer og mer gir inntrykk av at sammenslåingen oppfattes som en begivenhet mellom Tromsø by og Finnmark fylke. Enkelte miljøer i Tromsø vil endog legge regionhovedstaden til Vadsø for at byen Tromsø skal få vise sitt storsinn ovenfor Finnmark. Troms utenfor Tromsø har større befolkning enn Finnmark. Våre interesser kan derfor ikke salderes bort ved luftige tanker fra et tilfeldig skrivebord i vår største by.

Sør-Troms kommer svært dårlig ut av regionreformen. Vi har levd med en fylkesgrense som vanskelig kan oppfattes som annet enn en fortapt anakronisme fra en svunnen tid. De fire regionene Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten utgjør det befolkningsmessige tyngdepunktet i Nord-Norge. Likevel har vi vært splittet av en fylkesgrense mellom Nordland og Troms som er konstruert for mange hundre år siden og som hittil ingen i nyere tid har kunnet forsvare på en rasjonell måte. Denne grensen vedvarer og følger oss inn i den nye regionen.

Flyttes regionhovedstaden med tilhørende funksjoner til Vadsø vil vår del av regionen bli ytterligere marginalisert. Tanken er at en ny region skal få flere oppgaver og utvidede fullmakter. Dagens utfordringer vil derfor virke små i forhold til fremtidens problemer for næringsliv og innbyggere. I dag er mesteparten av vår infrastruktur bygget rundt vårt forhold til Tromsø. Jeg kan nevne bo- og arbeidsmarked, likeså tjenestemarkeder slik som helse, utdanning, politi, kultur, næring osv. Våre samferdselsløsninger slik som veier, buss, båt, ferger og fly er også bygget rundt dagens strukturer med Tromsø i sentrum.

Finnmark har en rekke kvaliteter som selvsagt skal ivaretas i en ny sammenslått region. Vadsø vil bli hovedsete for et stort fylkesmannsembete. Det er en klok beslutning. Alt av offentlige institusjoner må ikke lokaliseres til Tromsø. Det er ikke fornuftig i en region som har så mye å by på.

Tromsø er likevel det naturlige midtpunktet i en arktisk region med alle de kvaliteter som en regionhovedstad etterspør.  Det er kanskje provoserende for enkelte miljøer, men ingen andre steder er engang nær Tromsø som kvalifisert kandidat. Det opplagte valg må derfor også bli det valg som Stortinget gir sin naturlige tilslutning til. Tromsø er vår by og vil være det beste valget som regionhovedstad for nye Troms og Finnmark. Her må både våre stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter se sitt store ansvar de kommende måneder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
13