Det er forøvrig Nordlys som bringer spørsmålet om "menneskerett" inn i bildet, ingen andre.

Jeg registrerer at Nordlys sin kommentator Tone Angell Jensen engasjerer seg i scooterdebatten. Det er vel og bra. Men litt presisjon i omtalen av andres oppfatninger skader ikke. Polarisering av debatten selger nok aviser, men tjener ikke debatten. Jeg tror Tone Angell Jensen med hell kan lese mitt innlegg på nytt, hun har åpenbart valgt å kommentere utfra hva hun tror jeg mener fremfor det jeg faktisk skrev.

Jeg må få gjøre Nordlys oppmerksom begrepet rekreasjonskjøring er det ikke jeg som har funnet på, det kommer fra sentrale myndigheter. Det er et faktum at i stortinget er det et flertall for at kommuner skal kunne etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter. Det er også et faktum at dette ikke er overordnet annet relevant lovverk, som jeg også skriver. I tillegg er det også et faktum, som jeg også skriver, at slike løyper blir en realitet slik lov (og ikke minst forskrift) er nå. Jeg skriver også i mitt debattinnlegg om grunneierne, som rettmessig har en stemne i denne diskusjonen.

Jeg mener det er riktig, som Stortinget har besluttet, at kommuner skal kunne etablere scooterløyper. Jeg mener at vi har plass. Jeg mener ikke at det er en menneskerett, men en åpenbar mulighet. Det er forøvrig Nordlys som bringer spørsmålet om “menneskerett” inn i bildet, ingen andre.

Jeg mener også at departement og direktorat burde tilpasset forskrift slik at loven ble anvendelig, i tråd med Stortingets vilje og beslutning. Jeg synes det er like rimelig å peke på endringen i lovverket, og forventningene denne har skapt, både blant mange av landets kommuner og befolkningen generelt.  Lov om motorferdsel slår i praksis fast at motorferdsel i utmark er ulovlig, men at det finnes unntak fra hovedregelen.

Jeg tror at med utgangspunkt i endring i lov, som åpner for rekreasjonskjøring, så er det skapt en forventning i befolkningen om at kommunene skal kunne beslutte selv om de ønsker løype(r) for slik kjøring. Da er det departement og direktorats manglende tilrettelegging av forskriften som hindrer fremdrift. Det kan tolkes som motvilje mot å realisere Stortingets vedtak. Det bør interessere oss alle at Stortingets vedtak blir fulgt opp og effektuert av de forskjellige departement og direktorat. Dette burde ikke bare gjelde den årlige “påskedebatten”,

Jeg synes det er rimelig at så lenge det kjøres ulovlig så skal det reageres på det. Skyt ikke budbringeren, politiet gjør det de skal, håndheve norsk lov.

Jeg skriver ikke varmt om “fornøyelseskjøring”, men om lokalt folkevalgtes rettmessige anledning til  å forvalte lokale ressurser, innenfor lovens rammer. Det ligger i min og mitt partis natur, det er ikke offermentalitet eller noe mistenkelig. Det er å være konsistent.

Jeg ønsker oss alle lykke til i arbeidet med å realisere intensjonen i Stortingets vedtak. Det innebærer å gjøre kloke lokale valg, med utgangspunkt i hensynet til nasjonale interesser, samt lokale ressurser og målsettinger. Det vil ikke bli enkelt, men Stortinget har bestemt at det skal være mulig.

 

 

 

 

 

Sigrun W Prestbakmo

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Nord-Norge kan få visumfrihet med Russland. Muligheten er der. Politisk vilje må til. Det som trengs er å være konkret og målrettet. Og litt tålmodig.

0
48

Blir tillitsvalgte fratatt medbestemmelse på arbeidstid ved behandling av stortingssak?

0
64