Dette er etter vår mening både en trussel mot åpenhet og en trussel mot ytringsfriheten.

Avisa Nordlys publiserte 16. mai en artikkel basert på hemmelig opptak fra et internt møte på UNN. Opptaket ble gjort i et møte mellom noen faggrupper, ledelsen i to klinikker, direktøren og fylkeslegen. Møtet ble gjennomført som videokonferanse med deltakere fra Harstad, Narvik og Tromsø.

Deler av innholdet i møtet er publisert i Nordlys i flere omganger. Det er ikke noe vi vil berøre i dette innlegget. Men det er beklagelig at utsagn fra et møte der meninger brytes og utvikles, tas ut av sin sammenheng og fremstilles som kritikkverdige meninger. Det gir et forvrengt bilde av utviklingsarbeidet i sykehuset.

Vi vil påpeke at denne type hemmelig opptak i arbeidslivet er uakseptabelt og noe vernetjenesten og vi som tillitsvalgte i UNN tar sterkt avstand fra. Hvem ønsker seg et arbeidsliv der vi skal være redd for at noen sitter og tar opp diskusjoner og samtaler mellom kolleger, ledere og eksterne samarbeidspartnere? Hvordan skal vi klare å rekruttere personer til leder-og fagposisjoner, samt verv i organisasjonen med denne utryggheten? Hva vil skje med takhøyden for åpenhet og debatt og verdien av det å bryne meninger på hverandre?

Dette er etter vår mening både en trussel mot åpenhet og en trussel mot ytringsfriheten.

Det er også meget kritikkverdig at det gjøres opptak i et internt møte uten at deltakerne i møtet er gjort oppmerksom på det.  Lovligheten av dette er et tema vi ikke skal gå inn på her. Det er juridiske vurderinger som gjøres av jurister etter denne hendelsen. Men at personvernet er under angrep når det gjøres hemmelige opptak, som deretter lagres i et år for å brukes i offentlig sammenheng når man finner det opportunt, kan det ikke være tvil om. Det er ikke greit.

Etter vårt syn er dette hemmelige opptaket som er blitt formidlet videre til media, en alvorlig trussel mot partssamarbeidet og åpenheten vi har jobbet med de siste årene i UNN.  Det er ikke mulig å holde fast ved en god åpenhetskultur og takhøyde for kritiske ytringer hvis man som ansatt, leder eller tillitsvalgt risikerer at det man sier blir tapet og lagret til slik bruk som i denne saken.

Foretakstillitsvalgt Delta UNN Jan Eivind Pettersen

Foretakstillitsvalgt Fagforbundet UNN Rigmor Frøyum

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund UNN Monica Fyhn Sørensen

Foretakshovedverneombud UNN Einar Rebni   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Først tenkte jeg å la dette ligge, det blir bare mer bråk av det. Men så fant jeg ut at ja, det SKAL bli bråk, jo mer bråk jo bedre!

0
46

Vi kan ikke fjerne statlige bevilgninger til trossamfunn og tro at ikke noe skjer med landet vårt. Det vil være slutten på folkekirken slik vi kjenner den.

0
0