Uakseptabelt med hemmelig opptak på Universitetssykehuset Nord Norge

Dette er etter vår mening både en trussel mot åpenhet og en trussel mot ytringsfriheten.

Avisa Nordlys publiserte 16. mai en artikkel basert på hemmelig opptak fra et internt møte på UNN. Opptaket ble gjort i et møte mellom noen faggrupper, ledelsen i to klinikker, direktøren og fylkeslegen. Møtet ble gjennomført som videokonferanse med deltakere fra Harstad, Narvik og Tromsø.

Deler av innholdet i møtet er publisert i Nordlys i flere omganger. Det er ikke noe vi vil berøre i dette innlegget. Men det er beklagelig at utsagn fra et møte der meninger brytes og utvikles, tas ut av sin sammenheng og fremstilles som kritikkverdige meninger. Det gir et forvrengt bilde av utviklingsarbeidet i sykehuset.

Vi vil påpeke at denne type hemmelig opptak i arbeidslivet er uakseptabelt og noe vernetjenesten og vi som tillitsvalgte i UNN tar sterkt avstand fra. Hvem ønsker seg et arbeidsliv der vi skal være redd for at noen sitter og tar opp diskusjoner og samtaler mellom kolleger, ledere og eksterne samarbeidspartnere? Hvordan skal vi klare å rekruttere personer til leder-og fagposisjoner, samt verv i organisasjonen med denne utryggheten? Hva vil skje med takhøyden for åpenhet og debatt og verdien av det å bryne meninger på hverandre?

Dette er etter vår mening både en trussel mot åpenhet og en trussel mot ytringsfriheten.

Det er også meget kritikkverdig at det gjøres opptak i et internt møte uten at deltakerne i møtet er gjort oppmerksom på det.  Lovligheten av dette er et tema vi ikke skal gå inn på her. Det er juridiske vurderinger som gjøres av jurister etter denne hendelsen. Men at personvernet er under angrep når det gjøres hemmelige opptak, som deretter lagres i et år for å brukes i offentlig sammenheng når man finner det opportunt, kan det ikke være tvil om. Det er ikke greit.

Etter vårt syn er dette hemmelige opptaket som er blitt formidlet videre til media, en alvorlig trussel mot partssamarbeidet og åpenheten vi har jobbet med de siste årene i UNN.  Det er ikke mulig å holde fast ved en god åpenhetskultur og takhøyde for kritiske ytringer hvis man som ansatt, leder eller tillitsvalgt risikerer at det man sier blir tapet og lagret til slik bruk som i denne saken.

Foretakstillitsvalgt Delta UNN Jan Eivind Pettersen

Foretakstillitsvalgt Fagforbundet UNN Rigmor Frøyum

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund UNN Monica Fyhn Sørensen

Foretakshovedverneombud UNN Einar Rebni   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse