Uopplyst forsvarskommentar

Mens landmaktutredningen nettopp bidrar til den opplyste forsvarsdebatten Nygård etterlyser, gjør han dessverre det motsatte selv.

I sin kommentar 19. april «Hva med en opplyst forsvarsdebatt?» kommer Oddvar Nygård med en rekke påstander rundt den pågående landmaktutredningen. Det er nødvendig å rydde opp i flere åpenbare misforståelser.

Nygård har rett i at vi for første gang på mange år har fått til en bred, offentlig debatt om Norges sikkerhet og Forsvarets innretning. Det er gledelig, fordi vår felles sikkerhet angår alle. Det var en viktig målsetting for regjeringen helt fra tiltredelsen å løfte forsvarsdebatten gjennom økt åpenhet om situasjonen i Forsvaret og realisme i forsvarsplanleggingen.   

Forsvarssjefen fikk i oppdrag av forsvarsministeren 24. november 2016 å iverksette utredningen av landmakten. Det er lagt opp til at utredningen i sin helhet er ferdig i oktober 2017. Resultatet av utredningen og tilhørende forslag vil bli lagt frem i forbindelse med budsjettet, i tråd med Stortingets enstemmige merknader i innstillingen til langtidsplanen. Det er uklart hvordan Nygård har fått for seg at en fagmilitær anbefaling skal være ferdig i mai. Det er rett og slett ikke riktig.

Flere tiår med grunnleggende fagmilitær uenighet om hvordan landstyrkene best kan innrettes må nå finne en løsning som varer mer enn en langtidsplanperiode. Norge har særegne utfordringer med vårt store territorium, relativt lille befolkning og vår beliggenhet tett opp til den største ikke-vestlige militærmakten.  Dette fortjener grundige vurderinger. Forsvarssjefen holder forsvarsministeren fortløpende informert om arbeidet. Regjeringen skal ta stilling til helheten før vi kommer til Stortinget med våre anbefalinger.

Åpenhet rundt utredningen og en bredest mulig diskusjon rundt fremtidens Hær og Heimevern er viktig for regjeringen og forsvarssjefen er derfor pålagt å legge til rette for dette i mandatet. Dette er langt fra hemmelighold, slik Nygård påstår, tvert imot jobbes det hardt for å legge til rette for en opplyst debatt ved at det gis innsyn i vurderinger og problemstillinger underveis. En ugradert statusrapport er planlagt før sommeren. Rapporten vil synligjøre dilemmaer og problemstillinger som utredningen vurderer og drøfte ulike løsninger.

Informasjon legges fortløpende ut på internett (forsvaret.no), herunder orienteringer og ugraderte bakgrunnsdokumenter. Det er gjennomført en rekke åpne møter hvor det var stor interesse og deltakelse- på Elverum i februar, på Bardufoss i mars og i Oslo uken før påske. Møtene ble filmet og kan sees i opptak på nettet. Tilbakemeldingene på informasjonsarbeidet er gode, der spesielt arbeidsgruppens åpenhet om dagens utfordringer for landmakten og hvilke alternativer som vurderes, blir fremhevet.

Det arrangeres i tillegg en rekke møter og debatter med interessenter. Landmaktutredningen orienterer fortløpende tillitsvalgte, interesseorganisasjoner, forsvarsorganisasjoner, forsvarskommuner/fylker og forsvarsattacheer. Landmaktutredningen har mottatt en rekke skriftlige innspill til arbeidet fra ulike interessenter, og det er åpent for alle å sende inn slike innspill. Muligheten for offentligheten til å følge med på fremdriften i arbeidet og til å gi innspill og kommentarer underveis er god, og er med på å legge til rette for en konstruktiv og kritisk meningsbrytning.

Åpenheten rundt arbeidet, diskusjonen og debatten som pågår setter en ny standard for hvordan det kan arbeides med forsvarsplanlegging. Mens landmaktutredningen nettopp bidrar til den opplyste forsvarsdebatten Nygård etterlyser, gjør han dessverre det motsatte selv.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse