Ved hjelp av satellittbilder og åpne data viser nettavisen Independent Barents Observer i en grundig artikkel hvordan Russland nå driver massiv oppbygging av nye atomvåpen på Kola-halvøya.

De to anleggene som bygges ut er i Gadzhiyevo og Okolnaya-bukta. Avstanden til Norge og Grense Jakobselv er henholdsvis 104 kilometer og 117 kilometer. Også ved Zazoersk, som ligger bare 65 kilometer fra vår grense, er det lokalisert et stort lager med atomvåpen.

Gjennomgangen i Barents Observer trekker opp skremmende perspektiver. Det meste tyder på at flere hundre nye atomstridshoder nå utplasseres nær den norske grensen. Det gjelder både en mengde atomvåpen i lagre på land, og interkontinentale raketter i en generasjon nye ubåter.  

I slutten av neste måned skal utenriksminister Børge Brende besøke atomlagringsanlegget i Andreeva-bukta, der Norge har bidratt med store summer for å rydde opp i gammelt radioaktivt avfall og kjernebrensel på en tidligere militærbase. Samtidig bruker altså Russland sine egne økonomiske ressurser på ny kjernefysisk opprustning i det samme området. Det er et åpenbart paradoks som må adresseres på en tydelig måte fra den norske utenriksministeren.

Den store russiske oppbyggingen viser nok en gang at Norges viktigste interesseområde ligger i nord. Dette har både med geopolitikk og vår egen sikkerhet å gjøre. Ikke bare med tanke på en eventuell militær konflikt, men også fordi flere atomvåpen også øker faren for kjernefysiske ulykker. De mange ubåtene seiler i våre farvann, noe som gir store beredskapsutfordringer for Norge.

Det understreker hvor avgjørende det er at norske myndigheter har åpne og konstruktive politiske kanaler til Russland.

På mange måter kan det se ut om historien gjentar seg i vårt store naboland. Nok en gang står vi overfor et selvhevdende, udemokratisk og nasjonalistisk regime i Moskva. Og som under den kalde krigens siste dager - mens nasjonaløkonomien stagnerer, bruker landet likevel enorme ressurser på både konvensjonelle våpen og atomstridshoder. Da landet kollapset økonomisk etter Sovjetunionens fall, fantes det ikke penger til å rydde opp etter dette.

Det er nå temmelig nøyaktig 30 år siden tidligere president Mikhail Gorbatsjov holdt sin berømte tale i Murmansk, der han tok til orde for atomnedrusting i nord, kombinert med økonomisk utvikling sammen med nabolandene i Barents-regionen.

I dag er vi langt unna en tilsvarende avspenning i nord. Perioden med demilitarisering i Arktis er over. Norge må forholde seg til at vi har å gjøre med en stormakt og en nabo som selv definerer sine strategiske interesser. Men det er i vår egen åpenbare egeninteresse å heve stemmen og be Russland respektere det internasjonale avtaleverket om atomnedrusting.  At det ikke etterleves i dag, ser vi på Kola-halvøya.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

0
1

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden.. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10.

0
49