Valgkamp: Hva med idrettsanleggene?

Troms idrettskrets skulle gjerne sett tydeligere svar fra politikerne på hvordan underdekningen av idrettsanlegg skal løses.

Troms idrettskrets forventer at våre politikere verdsetter idrettens innsats.

Idretten har et prekært behov for et anleggsløft, spesielt i tettbefolkede områder som Tromsø og andre byer. I Troms er idrettslag i større grad eiere av idrettsanlegg sammenliknet med andre steder i landet.

Troms idrettskrets har derfor spurt våre stortingskandidater hva de vil gjøre for at idretten har gode vilkår i fremtiden. Kort oppsummert svarer de slik:

  • Alle partiene vil sørge for full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg
  • Alle partiene vil enten fjerne flyseteavgiften eller lage kompensasjonsordninger for merkostnadene for idretten
  • Utfordringen med for lang «ventetid» for å få spillemidler, samt idrettens behov for et anleggsløft, har partiene noe mer sprikende og uklar plan for å løse

Slik svarer våre stortingskandidater:

Ap - Vil bevilge 200 millioner for å redusere etterslepet på spillemidler, samt bygge flere anlegg der anleggsdekningen er lav.

Rødt - Vil satse på økte statlig midler til offentlige idrettsanlegg.

Sp - Vil jobbe for et ekstraordinært løft for å redusere etterslepet på spillemidler. Ønsker rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, samt styrke kommuneøkonomien.

SV - Positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet, og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene til idrettsanlegg.

Høyre - Ønsker fortsatt satsing på idrettsanlegg gjennom dagens finansieringsmodell, og styrke denne.

FrP - Vil ta ansvar for god bredde i anleggstilbudet i hele landet.

KrF - Vil arbeide for rentefrie lån rettet mot svømmeanlegg, samt arbeide for større forutsigbarhet i finansiering av idrettsanlegg. Vil ha et anleggsløft der anleggskapasiteten er lavest.

Venstre - Vil frigjøre idretten fra spillemidler gjennom finansiering av idrettsanlegg over statsbudsjettet.

Idretten gjør en enorm samfunnstjeneste, og i svært stor grad basert på frivillig innsats. Dette har stor positiv effekt for folkehelsen, for den sosiale integreringen, trivsel og fellesskapet i lokalmiljø.

Troms idrettskrets forventer at våre politikere verdsetter idrettens innsats slik at den frivillige idretten får gode vilkår til å eie og drifte idrettsanlegg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer