Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Morten Skandfer (Venstre) har i valgkampen vært omtrent alene om å fokusere på Nord-Norge.

For Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Morten Skandfer (Venstre) har i valgkampen vært omtrent alene om å fokusere på Nord-Norge.  

Kent Gudmundsen og Martin Henriksen stiller begge til gjenvalg etter å ha lagt bak seg sin første periode på Stortinget.  Ingen av dem har markert seg spesielt i valgperioden som nå går mot slutten.  Komitéarbeid og avstemninger på Stortinget synes å ha slukt all deres tid. 

De fem som mest sannsynlig vil representere Troms fylke på Stortinget kommende fireårsperiode er, foruten Kent Gudmundsen og Martin Henriksen, Cecilie Myrseth (A), Sandra Borch (SP) og Per-Willy Amundsen (Frp).  (I tillegg får også Troms et utjevningsmandat).

De fem har det til felles at de er oppvokst enten i Harstad eller Lavangen kommune. Per-Willy Amundsen har ikke noe spesielt forhold til Tromsø, heller ikke Martin Henriksen.  Kent Gudmundsen, Sandra Borch og Cecilie Myrseth har tatt sin utdanning i Tromsø samtidig som de her har lagt grunnlaget for en politisk karriere i rikspolitikken. 

Ingen av de fem som sannsynligvis vil representere vårt fylke på «tinget» i perioden 2017-2021 har i valgkampen markert seg med å fremme saker av spesiell betydning for oss som bor her. Alle er først og fremst partienes menn og kvinner. 

Nord-Norge har det siste året vært preget av bitter uenighet på tvers av fylkesgrensene.  En betydelig del av ansvaret for dette må tillegges det tidligere fylkesrådet i Troms og dets leder Cecilie Myrseth.  Fylkesrådet ivaretok forhandlingene med våre nabofylker rundt regionreformen, en prosess som som kjent havarerte slik at regjeringen måtte gripe inn og ta en avgjørelse.  Fylkesrådets håndtering av regionreformen bidro til å rive Nord-Norge i filler.  Samtidig er det jo slik at fylkesrådet forsøkte å løse en oppgave regjeringen hadde pålagt fylkeskommunen.  Regjeringspartiene har derfor også et ansvar for den dårlige stemningen som nå hersker mellom Troms og de to andre nordnorske fylkene.  Hverken listetoppene Kent Gudmundsen (H) og Per-Willy Amundsen (Frp) som representerer regjeringspartiene eller Cecile Myrseth (A) som tidligere fylkesrådsleder har nå i valgkampen benyttet anledningen til å strekke ut en åpen hånd i retning Nordland og Finnmark.  Det er altså slik at de tre hverken fronter saker av viktighet for Troms (som jernbanesaken) eller tar initiativ til å skape forsoning i landsdelen. 

Tromsøs popularitet har nådd et lavmål både i Finnmark og i Nordland. Tromsø sitter igjen med svarteper når politikere som har hatt midlertidig bostedsadresse i her i byen søker nye utfordringer i hovedstaden. 

Jeg vil oppsummere valgkampen så langt i Troms slik når det gjelder saker av spesiell interesse for oss her nord: Torgeir Knag Fylkesnes ønsker endringer i fiskeripolitikken.  Morten Skandfer og Venstre ønsker å knytte landsdelen nærmere sammen gjennom forlengelse av jernbanen til Tromsø, noe også SV ønsker.  Flere av de andre kandidatene har mest fokus på å bli populære i partiapparatet sentralt og velger derfor å sitte stille i båten framfor å gå i bresjen for tiltak av viktighet for landsdelen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

2
503

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
43