Varsellampene blinker

Trumps valgseier er en tydelig advarsel også til norsk politikk.

Det er ikke rasismen, men elitenes forakt for vanlige folks hverdagsnære erfaringer som har banet vei for Trump.

Donald Trump slo Hillary Clinton og vant valget. Det er et resultat som sjokkerer og forbløffer. Det amerikanske demokratiet er i krise, og Trump er en brutal demagog som på ingen måte er svaret på USAs problemer.

Men fremdeles er det mange opinionsdannere i Norge som trøster seg med at det var dumme, uvitende, hvite og rasistiske hillbillies som stemte frem Trump.

Dette er en særdeles farlig mangel på situasjonsforståelse. Det er ikke rasismen, men elitenes forakt for vanlige folks hverdagsnære erfaringer som har banet vei for Trump. Svært mange i den amerikanske middelklassen, altså helt vanlige borgere, mange av dem med solid utdannelse, har stemt på Trump selv om de ikke kan fordra mannen. De har likevel bidratt i det som var et protestvalg mot hele den liberale eliten og en politisk klasse som lever privilegerte liv avskjermet fra den virkeligheten velgerne opplever.

Vi får håpe at partistrategene i norsk politikk ser varsellampene som blinker. Det gjelder både nasjonal politikk og langt inn i lokalpolitikken. For dersom dreieboken i norsk politikk ikke skrives om, er det overhengende fare for at noe lignende skjer i vårt land. 

I løpet av få måneder har Brexit og Trump vært to store sjokk, med tilnærmet samme budskap til den norske makteliten. At det å kontinuerlig vende det døve øret til vanlige folks bekymringer, kan få alvorlige konsekvenser så lenge det finnes en stemmeseddel å bruke.

Nå ser alle, både i Norge og Europa for øvrig, at det er fullt mulig å nå fram med opprør. Det vil si, at velgere selv kan løfte lokket av kjelen og slippe trykket ut -  og slik påføre det politiske etablissementet et banesår.

Både i Storbritannia og USA er et flertall i folket lei av det politisk korrekte.  De har fått nok av moralisme og arroganse fra maktmennesker som har gjort det til en livsoppgave å fortelle hva som er akseptabelt å si og mene og tenke, og hva som ikke er det.

Også i Norge ser vi samme tendens. I tillegg er det også i vårt land frustrasjon over økende forskjeller, der en liten gruppe blir stadig rikere, mens brede lag av befolkningen opplever svekkelse av offentlige velferdstjenester som de har betalt for via skatteseddelen.

Også i Norge ser vi nå illevarslende tendenser til at en helt bestemt gruppe mennesker søker karrierer i partier og folkevalgte organer, som derfor fremstår som mindre representative enn tidligere. Stortingskandidater i Norge kommer ikke lengre fra mekanisk industri eller varehandelen, de kommer fra offentlig sektor eller fra kommunikasjonsbyråene. Det skaper ikke tillit, det skaper distanse.

I vårt naboland Sverige har vi tydelig sett hva som skjer når brede innvandringsskeptiske grupper opplever å ikke få gehør for innstramminger, eller enda verre: bli fullstendig oversett i samfunnsdebatten og av mainstream media. Der svenskene har endt opp med Sverigedemokratene, har Frp hittil fungert som sikkerhetsventil og demmet opp for høyrepopulismen i Norge.

Men også i et Norge som står foran omstilling og utfordringer med raske endringer i en oljedrevet økonomi, kan høy asylinnvandring inn i et land med endrede økonomiske rammebetingelser og redusert levestandard, komme til å bli en farlig mikstur.

Det dette dypest sett handler om, er at vi også i Norge trenger politikere som legger øret til bakken og lytter til folkets puls. I dag er det all grunn til å stille spørsmål ved om norske politikere i det hele tatt forstår hvorfor så mange ikke deler deres enorme entusiasme for globalisering. Og hvor mange er i stand til å ta inn over seg at man utenfor Oslo er skremt over hvordan veien fram til politisk innflytelse blir stadig lengre, i en norsk offentlighet som blir mer og mer sentralstyrt og dominert av en liten gruppe mennesker i hovedstaden?

Trumps valgseier må bli et grunnleggende varsko både til norsk politikk og media. Vi trenger politikere og journalister som igjen begynner å snakke med folk, ikke til dem, fra det de selv tror er en moralsk overlegen posisjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse