Som Sagland understreker i sitt innlegg er det i første rekke godstrafikken som vil dra størst nytte av en jernbane i nord.

Det virker som en setning i mitt svar til Svein Ludvigsen i Nordlys 3. november har blitt lest i et litt feil lys. Derfor er det fint at Hilde Sagland og Tromskomiteen for jernbane gir meg en anledning til å klargjøre. Jeg har på ingen måte glemt besøket på Prolog jernbanestasjon på Olsborg. Faktisk har jeg et flott broderi fra dette besøket hengende over pulten på kontoret mitt, som daglig minner meg på at folk i Nord-Norge fortjener et bedre togtilbud enn de har i dag. Venstre er en sterk tilhenger av jernbane i hele landet, også i nord. Det gjenspeiles også i vårt utkast til program for 2017 – 2021.

Når jeg likevel sier at jernbane ikke vil bli et fullgodt alternativ til fly og bil i de nordligste delene av landet, er det to grunner til det. Den første er at Nordlandsbanen, uansett hvor sterkt man er for den, nødvendigvis vil ligge et godt stykke frem i tid. Den andre er at en jernbane i Nord-Norge ikke kommer til å dekke hele transportbehovet i regionen. Som Sagland understreker i sitt innlegg er det i første rekke godstrafikken som vil dra størst nytte av en jernbane i nord. 

For persontransporten er situasjonen en litt annen. På Østlandet kan man komme seg omtrent hvor man vil gjennom en kombinasjon av tog, trikk, t-bane, buss og gange. I Finnmark vil det, i hvert fall de nærmeste tiårene, ikke være aktuelt med et stort antall toglinjer på kryss og tvers, til og fra alle steder folk skal. Til det er avstandene for store, byene for mange og befolkningsgrunnlaget for spredt. Derfor er det ekstremt viktig for Nord-Norge at vi får ned utslippene fra biler og fly raskt.

Alternativt drivstoff med lavere utslipp er en viktig del av det grønne skiftet i Nord-Norge, fordi fly og bil kommer til å være et viktig transportmiddel i nord også etter at overgangen til lavutslippssamfunnet må være gjennomført. En jernbane i nord vil være et viktig bidrag til mer miljøvennlig transport i landsdelen, men det kommer ikke til å være tilstrekkelig i seg selv. Derfor foreslår Venstre en rekke ulike måter å redusere klimabelastningen fra transport, blant annet satsning på biodrivstoff fra norske skoger. Slik kan alle fortsette å reise dit de skal med så lave utslipp som mulig, samtidig som det skapes nye, varige arbeidsplasser over hele landet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det har ikke vært deilig å være fisker i Danmark de siste årene. På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10-12 store båter igjen.

0
48

Jeg skal sprenge ballongen med én gang; jeg er på avvenning. På audiovisuell detox. Jeg skal slutte å høre på NRK Radio.

5
322