I Troms fylke er Tennvatn naturreservat, Skibotnutløpet naturreservat, Reisa nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark og Øvre Dividal nasjonalpark noen av verneområdene som er meldt inn i det såkalte smaragdnettverket. Bildet viser Imofossen i Reisadalen. Foto: Ole Magnus Rapp

Verneområder i Troms tas med i internasjonalt nettverk

Verneområdene representerer noe av det beste norsk og europeisk natur har å by på og er viktige for å ta vare på europeiske arter.

Norge har tatt et nytt skritt for å ta vare på truet natur i Europa. Vi melder inn 764 verneområder til en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur.

I Troms fylke er Tennvatn naturreservat, Skibotnutløpet naturreservat, Reisa nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark og Øvre Dividal nasjonalpark noen av verneområdene som er meldt inn i det såkalte smaragdnettverket. Navnet understreker hvilke store verdier det er snakk om. Dette er områder med unike kvaliteter. Verneområdene representerer noe av det beste norsk og europeisk natur har å by på og er viktige for å ta vare på europeiske arter.

Smaragdnettverket er et stort internasjonalt samarbeid som strekker seg fra Kaukasus, Russland og Hviterussland til resten av Europa og Nord-Afrika.

Hvert enkelt land har ansvar for å ta vare på sine arter. Men dyrene og plantene kjenner ikke landegrenser. Ved å melde inn områder bidrar vi til å sikre at artene overlever på tvers av landegrensene. Dette er vi også forpliktet til i Bernkonvensjonen, og Norge er et land som oppfyller sine internasjonale forpliktelser.

Dette har vi dessuten nytte av. Velfungerende økosystemer er en forutsetning for vekst og velferd i alle samfunn. Økosystemene på land og i havet gir fisk og skalldyr, vilt og bær som vi kan høste. Naturen er også selve grunnlaget for vår egen produksjon av mat. Naturen renser vannet og lufta og produserer oksygen. Bier og humler pollinerer planter, mens trær og planter binder jordsmonnet. Skog lagrer karbon og beskytter jorden mot erosjon, og myrer og elver kan dempe flom.

I Norge er naturen også det største trekkplasteret overfor utenlandske turister.  Det er i vår egen interesse å ta vare på den i et langsiktig perspektiv.

I Europa er det nesten 1100 arter som skal beskyttes under Bernkonvensjonen. Ved å melde inn 764 verneområder bidrar Norge til å sikre overlevelsen til 37 av de artene som er aktuelle for Norge. Disse artene er for eksempel fjellrev, oter, hubro, kongeørn, dverggås og åkerrikse.

Alle områdene som er meldt inn, er allerede verneområder. Ingen vernebestemmelser blir forandret. Våre kjente nasjonalparker Færder, Jotunheimen, Rondane og Femundsmarka er verneområder som inngår i nettverket.  Så verneområdene i Troms fylke er i godt selskap!  

Noen vil kanskje spørre hvilken tilleggsverdi det har at verneområder havner på en internasjonal liste. Svaret er at et nettverk er verneområder over grensene. At et verneområde er med i smaragdnettverket kan også brukes i markedsføringen overfor utenlandske turister.

Derfor er jeg glad for at vi fra norsk side kan bidra til den store europeiske dugnaden for å ta vare på arter og naturtyper.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse