Kom ikke å si at ikke Nordområdene er nyskapende, har innovative bedrifter og dyktige og kunnskapsrike mennesker og miljøer.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen sier at de vil bidra til at Nord-Norge blir en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Noen av landsdelens mest spennende suksesshistorier i så måte finner vi allerede i Breivika i Tromsø. I kretsen rundt Universitetet og Forskningsparken kan universitetsrektor Anne Husebekk og direktør Karl-Johan Jakola skue ut over et nyskapende bedriftslandskap hvor forskning, dristighet og innovativ verdiskaping trekker til seg kapital og internasjonal interesse.

Jeg synes vi en dag i året burde heist flagget og løftet frem de som satser egen karriere, egne penger og ofte setter hus og heim i pant for å etablere arbeidsplasser, tenke ut nye produkter og dermed bygger den mest nyskapende, bærekraftige og optimistiske landsdelen som tre regjeringer har heiet frem. Folk i Nordområdene tar utfordringen. Det er ikke sant som noen sier at når nordlendingen ser lys i tunellen, så ber vi om mer tunell!

I mange av suksesshistoriene har de såkalte såkornfondene ledet av Norinnova Forvaltning i Breivika bidratt med kapital, kompetanse til bedriftsetableringer og nettverk til andre kapital-og kompetansekilder utenfor landsdelen. Dette miljøet har røtter helt tilbake til 1993 hvor Karl-Johan Jakola var med i oppbyggingsfasen av Forskningsparken i Tromsø. Ting tar tid, og tålmodighet er en viktig forutsetning innen nyskapende bedriftsetablering. 

Lenge har vi sagt at havet vil være en kilde til nye produkter innen kostttilskudd-,  helse- og legemiddelindustrien. Innen farma og bioteknologi er det flere lovende bedrifter som står på terskelen til næringsutvikling med banebrytende produkter. Eksempler på dette er Lytix Biopharma AS som utprøver kreftmedisin. Det forteller meget om den internasjonale oppmerksomhet dette miljøet har når de lyktes med å hente inn 1/2 milliard kroner i egenkapital. Selskapet har 20 ansatte og samarbeider med ledende utprøvings- og legemiddelmiljøer. 

En av de mindre kjente bedriftene er Prophylix Pharma AS. Også her er tromsøværinger gryndere og eiere. Selskapet har innledet samarbeid med flere farmasi-selskap i USA for utvikling av et forebyggende medikament for en dødelig blodplatesykdom som rammer nyfødte barn. 

Et eksempel på den gryende blå bio-økonomien som kommer fra kompetansemiljøet i Breivika er Ayanda AS som i 2015 passerte 300 mill kr i omsetning med sine 230 ansatte. Selskapet er den 3. største i Europa på produksjon av Omega-3 gelatinkapsler. Selskapet har også produksjon på Andenes av det patenterte konseptet Concordix med tyggbare og smakstilsatte tabletter til kosttilskudd- og farmaindustrien. 

Calanus AS er et annet selskap som produserer kosttilskudd med Omega-3 olje fra den hittil ikke utnyttede havressursen raudåte. Calanus AS er et direkte resultat av kompetanse fra Norges Arktiske Universitet. To nøkkelpersoner er professor Kurt Tande og Gunnar Rørstad som tidligere var administrerende direktør i børsnoterte Biotech Pharmacon AS. Sistnevnte også et ektefødt barn fra UiT.

Et område som er lite påaktet, men hvor Tromsø-miljøet er i verdenseliten er satellitt- kommunikasjon og jord-observasjon. K-Sat, Spacetec og Dualog er del i dette miljøet med sine 300 ansatte og stor tro på betydelig vekst. FoU-kompetanse fra Norut og Universitetet er drivende krefter. Disse bedriftene tar ned data fra ulike satellitter som går i polar bane, bygger og drifter avanserte bakkestasjoner fra Sydpolen til Svalbard, bearbeider data og sender data videre til mange verdensdeler. Denne bransjen er et direkte resultat av forskningsutviklingen som har skjedd i Breivika. 

Det forannevnte selskapet Dualog AS er et spennende selskap jeg kjenner helt tilbake fra da jeg var fiskeriminister. Fangstdagboka som Fiskeridirektoratet hadde manuell oppfølging av skulle digitaliseres og båter over 21 meter ble pålagt å sende dette inn over satellitt hver dag. Dualog hadde teknologi og kompetanse til dette, tok utfordringen og er i dag markedsleder med over 80% av havfiskeflåten koblet opp til dette systemet. Dualog selger egenutviklede løsninger for dataoverføring via satellitt til handelsflåten, supply- og fiskerisektoren. I år har selskapet fått store rederi på kundelisten og har installasjoner om bord på vel 2.600 fartøy. Dualog har 50 ansatte og omsatte i 2015 for vel 60 mill kr. Vekstpotensialet beskrives som stort. 

Kom ikke å si at ikke Nordområdene er nyskapende, har innovative bedrifter og dyktige og kunnskapsrike mennesker og miljøer. De både vil og kan!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

1
364

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
37