Vi sviktet. Vi vil lære av det

Lekkasjene er symptomer på alvorligere underliggende problemer ved sykehuset.

En hardt skadd pasient fikk ikke den hjelpen han burde fått, og mistet livet. Dette skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i desember 2013. Oppfølgingen overfor pasientens familie og egne ansatte sviktet fullstendig. Sykehuset unnlot også å varsle Fylkeslegen.

Det har lenge vært debatt om meldekulturen i UNN. I fjor sommer ble det tatt et hemmelig opptak fra et videomøte ved sykehuset. I dette møtet diskuterte ledelsen i UNN hvor høy terskel man skal ha for å melde uønskede hendelser til Fylkeslegen. Opptaket ble nylig lekket til Nordlys. Avisens vinkling av saken gir inntrykk av at noen av lederne i UNN vegrer seg mot å melde fra om slike hendelser fordi de opplever at belastningen for dem selv og deres kolleger blir for stor.

I en kronikk som nylig ble publisert i Nordnorsk Debatt, beklager tillitsvalgte og hovedverneombud ved UNN lekkasjen av opptaket. Kronikken er skrevet etter direkte oppfordring fra direktør Tor Ingebrigtsen. Legeforeningens tillitsvalgte ble ikke spurt om å være medforfattere av kronikken, og ønsker å understreke at vi stiller oss fullt og helt bak utsagnene om at bruk av hemmelige opptak fra møter kan motvirke et sunt debattklima internt. I møter skal man kunne fremme synspunkter som kan bli gjenstand for korreksjon og videre utvikling gjennom diskusjon. Vi skal ha takhøyde i UNN

Lekkasjen føyer seg imidlertid inn i et mønster som kronikkforfatterne utelater å beskrive. Ved UNN har en rekke saker – også meget alvorlige – kommet til overflaten først etter lekkasjer. Etter vår erfaring er dette uttrykk for at vi ikke har et godt nok ytringsklima i organisasjonen vår.

Lekkasjene er symptomer på alvorligere underliggende problemer ved sykehuset. Omfanget er dokumentert i den nasjonale undersøkelsen om pasientsikkerhetskultur hvor UNN ender alene nederst. Å rette skytset mot at det oppstår lekkasjer er derfor ikke godt nok. Vi må skape et sykehus hvor kritikkverdige forhold ikke tildekkes.

Å kritisere varsling eller lekkasjer istedenfor å forholde seg til saken det varsles om, er en velkjent metodikk som vi også kjenner fra eget sykehus. Ved å unnlate å beskrive hele årsaksforholdet vil dette dessverre føre til en avsporing fra sakens kjerne. Helsetilsynet skrev en rapport etter dødsfallet i desember 2013. Kritikken i rapporten er i seg selv så alvorlig at det trengs full oppmerksomhet på de systemfeilene som er avdekket. Noe av kritikken handler om at sykehuset har forsøkt å hindre en åpenbart lovpålagt varsling.

Å lære av hendelsen starter med at sykehuset erkjenner de feilene som har skjedd. UNN-ledelsens håndtering av denne saken er imidlertid preget av tildekking, ansvarsfraskrivelse og bortforklaringer. Denne kulturen bidrar ikke til at vi i UNN kan gjenvinne et godt og åpent ytringsklima som sykehuset tidligere har vært kjent for. 

Vi sviktet. Vi vil lære av det. 

Elisabeth Olstad, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening,

Ulla Dorte Mathisen, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen

Øivind Irtun, tillitsvalgt for overlegene på gastrokirurgisk avdeling, UNN

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse