Måten regjeringen vil løse trålerne fra leveringspliktene på, skaper sterke reaksjoner i nord. Denne tråleren, ved kai i Stamsund, tilhører Finnmark Havfiske. Foto: Lofotposten

Et nødvendig, nordnorsk opprør

Per Sandberg og regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord, og ta med seg fisken på billigsalg sørover. Det kan ikke Nord-Norge gå med på.

Fiskeriminister Per Sandberg har støtt på et opprør i Nord-Norge med sitt forslag om å fjerne pliktene for trålerne i nord.

I sak har Sandberg og regjeringen rett. Pliktene bør avskaffes. Det dreier seg om en struktur som av ulike årsaker ikke har fungert på mange tiår. Det tjener ingen å bære havre til en død hest.

Men Nord-Norge kan likevel ikke akseptere den løsningen Sandberg legger opp til.

Årsaken til de sterke og følelsesladede reaksjonene, er visst vanskelig å få øye på fra Oslo. Og viser hvor lang avstanden til hovedstaden er blitt. Men Sandberg og regjeringen har oversett at denne torsken faktisk tilhører kystsamfunnene i nord.  

Et bærende element i norsk fiskeriforvaltning har frem til nå vært at nærhet skal gi rett, og at ressursene skal skape aktivitet lokalt. Sandberg later til å målbære et syn om at torsken i stedet tilhører noen få utvalgte rederier.

Når pliktene nå fjernes, kan fisken føres ut av landsdelen og leveres hvor som helst, slik at enda mer fisk forsvinner ubearbeidet ut av landet.

Det som skaper de sterkeste reaksjonene er prisen på kompensasjonen til landsdelen. Gjennom å kutte leveringsplikten skal de berørte lokalsamfunnene i Nord-Norge få 100 millioner kroner i samlet kompensasjon for kvoter, som uten forpliktelser, er verdt opp mot 15 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Meglere i Tromsø og Ålesund mener at en eneste torsketrålkonsesjon med dagens torskepris er verdt minst 200 millioner kroner, såfremst den selges uten forpliktelser.

Det betyr altså at nordlendingene får tilbud om cirka to kroner i kompensasjon per kilo torsk, mens den faktiske verdien er 200 kroner. At dette provoserer og blir omtalt som et ran, er derfor fullt ut forståelig.

Det foreligger to alternativer, slik vi ser det.  Enten må kompensasjonen økes kraftig. Det tror vi blir for dyrt for rederiene. Derfor må kvotene bli igjen på kaia i Nord-Norge, slik at den kan fordeles til kystfiskerne i landsdelen. Det er en naturlig løsning når trålerne ikke kan få i stand lønnsom drift i nord.

Kystflåten i nord har nå så store båter at den i praksis er havgående. De er på størrelse med de opprinnelige ferskfisktrålerne, i tillegg til at eierskapet er lokalt. Disse fartøyene er fullt ut i stand til å hente opp fisken som trålerne tidligere har høstet på. Det er derfor ingen grunn til at disse enorme økonomiske verdiene skal tas vekk fra den nordnorske kysten.

Den private selveide fiskeren er fortsatt et ideal i Nord-Norge. Og vi ser nå hvordan næringen skaper store inntekter for nordnorske fiskere, der mange blir millionærer. Dette er det liten grunn til å klage over. I motsetning til de store rederiene har disse fiskerne lokalt tilknytning, og skaper stor merverdi og arbeidsplasser i egne lokalsamfunn, samtidig som de opererer i et globalt marked.

Det er gledelig å se at saken engasjerer bredt og tverrpolitisk. For Høyre og Fremskrittspartiet vil dette være en særdeles dårlig sak å ta med seg inn i valgkampen.

For Arbeiderpartiets kyst-ordførere har saken  tydeligvis vært en vekker. Mange av dem gikk i bresjen for å klappe Røkke inn i næringen på 1990-tallet, da han overtok en rekke trålkonsesjoner. Det forsterket en utvikling der retten til å fiske er privatisert, til tross for at fisken i havet er felles nasjonal eiendom. At Ap-ordførerne nå våkner opp, er bra. Bedre seint enn aldri. Vårt håp er at Venstre og KrF slår følge med opposisjonen på Stortinget og stanser et forslag som vil skape dype og varige sår, om det går gjennom.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse