Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bruker en overforenklet retorikk.

Oljenæringen henviser til teoretiske modeller om hvor lite sannsynlig det er at oljeulykker skal skje og skade fiskebestandene. Det er petroleumsnæringens svar på fiskerinæringens bekymring for de ekstremt sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og ved Senja.

Vi som fiskere har både kunnskap og erfaring. Vår evaluering av debattinnlegget fra administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er at han rendyrker teoretiske betraktninger. 

Ikke ett ord om Norges omdømme som en av verdens fremste fiskerinasjoner og leverandør av 37 millioner daglige fiskemåltider. Konsekvenser for norske fiskere og deres levebrød er knapt nevnt. Ikke noe om konsekvensen for dem som arbeider på land, eller om konsekvenser for leverandørnæringene i hans debattinnlegg hos FiskeribladetFiskaren. 

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bruker også en overforenklet retorikk og henviser til at: «Alle med tilknytning til sjøfart eller fiskeri vet at Det Norske Veritas (DNV GL) er noe av det mest troverdige som finnes.» Å bruke DNV GL som sannhetsvitne på hvordan torsk reagerer på oljeutslipp endrer ikke det faktum at det verste kan skje. Det har dessverre også skjedd. Blant annet med skip som ifølge det samme DNV GL var godkjent for røffe forhold. Det blir derfor for enkelt å bruke teoriargumenter på en slik måte i debatten.

Innlegget synliggjør også petroleumsnæring sanne ansikt når det gjelder holdningen til fiskerinæringen som forvalter av en fornybar ressurs.  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier utilslørt at selv med en massiv oljeutblåsning i Nordland eller Troms så vil det BARE få konsekvenser i tre til ti år for bestanden. Ja vel, hvordan kan politikerne da annet enn å si NEI til olje om det bare er en så liten risiko forbundet med oljeaktivitet i det sårbare området tett ved land? Og hvorfor nevner ikke Schjøtt-Pedersen at fiskeriene og sysselsettingen kan bli skadelidende uansett størrelse på utslipp i mange år etterpå? La både torsken og fiskerne få holde på med sitt uten de konsekvensene som årelang seismisk aktivitet og leteboring vil innebære også.

Som leder i Fiskarlaget er mitt klare budskap følgende: Vi i Norges Fiskarlag er ikke mot oljevirksomhet, men vi er mot samfunnsmessig dumskap og ressursrisiko. Vi mener det er uklokt og en for stor risiko å la nasjonal grådighet trumfe gjennom kortsiktig gevinst som gir økt risiko for skader på et av verdens største matfat. Fiskarlaget vil skjerme sårbare gyteområder på Møre og i Nord. Torsken har i generasjoner gitt brød på bordet langs hele kysten. Vårt budskap, også til deg som tidligere fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er å la torsken være i fred. Norge har råd til det. 

Schjøtt-Pedersen etterlyser en debatt basert på kunnskap. Ja, vi har kunnskap og den må vi erkjenne at vi har, og ta den i bruk.  Da er konsekvensen slik vi ser det at vi som nasjon også må ta inn over oss mange samfunnskonsekvenser som oljenæringen ikke ønsker søkelys på.

Vi setter derfor et spørsmålstegn ved om norske politikere kan gjøre annet enn å støtte vårt syn så lenge ALL tilgjengelig kunnskap tas i bruk. Og, for å bruke Schjøtt-Pedersens egne ord, «Et av Norges mest troverdige institutter» ved siden av DNV GL er SINTEF. De har også gjort forskning. Forskning som viser at torskelarver blir påvirket av olje i vannet. Forskerne vet. Og vi vet. Ikke sett den kunnskapen til side.

Kan da tilgjengelig kunnskap gi et annet svar enn at det er klokt å la fisken fortsette å råde grunnene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja? 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Antallet ryper i Norge er halvert. Ønsker vi virkelig jakt på bestander i tilbakegang, og økt dødelighet hos en rypebestand som allerede ligger med brukket rygg?

1
231

Åge Thorsen retter i et innlegg i Nordlys en rekke spørsmål ved ønsket om å starte et masterprogram i luftfartsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet.

2
108