Per Willy Amundsen har kjøpt hus i Harstad, og er ofte der, skriver fylkeslederen i Troms Fremskrittsparti.

Viktig sak, dårlig case fra Fjellheim

Hvor bor Per-Willy Amundsen? Han er folkeregistert i Harstad, hvor han har kjøpt hus og drar med familien så ofte han har fri fra jobb.

Troms FrP er trygg på at Per-Willy, hvis han blir stortingsrepresentant for Troms, fortsatt vil bo i Troms.

Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim har satt søkelys på om hvor våre stortingspolitikere egentlig bor. I kommentaren har han brukt Per-Willy Amundsen som eksempel.

Troms FrP deler Nordlys sin oppfatning om at noen politikere glemmer at de er folkevalgte og at de ved å unnlate å reise i eget fylke ikke ivaretar ombudsrollen. Troms FrP er glad for at Nordlys har tatt opp temaet postboks-politikere, selv om vi synes det var et dårlig eksempel å velge statssekretær Per-Willy Amundsen for å belyse stortingspolitikere.

Per-Willy er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle de som jobber som statsråder, statssekretærer eller rådgivere skal være tilgjengelig for regjeringen til enhver tid. Det betyr at de aller fleste av våre statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere bor i Oslo-området. Per-Willy disponerer leilighet i Oslo.

Og han er folkeregistrert i Harstad hvor han har kjøpt hus. Dit drar han med sin familie så ofte han har fri fra jobb.

Regjeringsmedlemmer mener vi bør være bosatt i sitt hjemfylke/hjemkommune hvis det lar seg gjøre. Men dette vil naturlig nok også påvirkes av familesituasjonen. Familien er det viktigste og det må være mulig å drive politikk samtidig som en har familien rundt seg.Vi ser dessverre at politikere har en høy skilsmissestatistikk.

I Troms FrP er vi så heldige at vi har 3 regjeringsmedlemmer som bor i vårt fylke. Både fiskeriminister Per Sandberg, statssekretær Per-Willy Amundsen og statssekretær Hanne CS Iversen reiser mye i eget fylke i tillegg til resten av landet.

I tillegg til å være statssekretær, er Per-Willy Amundsen politisk nestleder i Troms FrP. Det gjør at han i mange av sine «fri-helger» fra departementet bruker helgene for sitt hjemfylke. Med dette vervet er det ekstra hyggelig at Per-Willy er mye i eget fylke slik at han kan lytte til våre medlemmer, samt representere Troms FrP på møter. Per-Willy er ikke postboks-politiker.

Våre folkevalgte på øverste nivå har en plikt til å skjøtte arbeidet på Stortinget, men de skal også være på farten i eget fylke. Våre stortingspolitikere skal reise rundt til sine lokallag og sine velgere. Våre stortingspolitikere skal treffe de som faktisk har nominert vedkommende.

For å ha god bakkekontakt er det av stor betydning å treffe velgerne. Som folkevalgt må det være en selvpålagt plikt å snakke med folk i hele hjemfylket sitt. Det er ikke godt nok å ha et nettverk fra før en ble valgt inn på Stortinget. Mange stortingspolitikere har verv som gjør at de reiser hele landet og ikke bare eget fylke, det kan gjøre det utfordrende for noen å bruke mye tid i eget fylke.

Troms FrP er trygg på at Per-Willy, hvis han blir stortingsrepresentant for Troms, fortsatt vil bo i Troms. Vi er også trygg på at han under hele stortingsperioden vil være på reise i hele fylket for å snakke med velgerne sine og ikke bare under valgkampen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse