I absolutt alle yrker må man være forberedt på at kravene i arbeidslivet endrer seg, og at man må fylle på med ny kunnskap i løpet av et yrkesliv.

Det er mange kvalifikasjoner som kjennetegner en god lærer, for eksempel evnen til å formidle, lede klassen, og å bygge relasjoner mellom lærer og elev. Men solid fagkunnskap må alltid ligge i bunn.

Derfor mener jeg at lærere som skal undervise i matematikk, selv bør ha tatt matematikk i utdanningen, og lærere som skal undervise i norsk, bør selv ha tatt norsk i utdanningen. Lærere bør rett og slett selv ha studert faget de skal lære bort til barna våre.

Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien fortsetter i Nordlys 18. juli sin kamp mot innføringen av slike kompetansekrav i skolen, og hun vil at kravene kun skal gjelde for nyutdannede lærere.

Det er jeg grunnleggende uenig i. I absolutt alle yrker må man være forberedt på at kravene i arbeidslivet endrer seg, og at man må fylle på med ny kunnskap i løpet av et yrkesliv. Det gjelder leger, jurister, bilmekanikere, elektrikere og de aller fleste andre. Nå gjelder det også lærere. Fordi om noe, så er læreryrket det viktigste av dem alle. Lærerne har Norges viktigste jobb.

Vi har gitt skoleeierne hele 10 år på seg til å oppfylle kravene om faglig fordypning i norsk, matematikk og engelsk, og det er ingen lærere som har jobbet i skolen frem til nå som ikke lenger er “godkjent” som lærere, slik som Tingelstad Wøien gir uttrykk for.

For å sikre at alle som jobber i skolen når kravene, har Høyre i regjering sørget for at 20 000 lærere har fått mulighet til å skaffe seg fordypning i faget de underviser i. Det er mer enn en tredobling sammenliknet med under den rødgrønne regjeringen. De har alle fått tilbud om å avspasere deler av arbeidstiden med lønn for å studere, eller å motta et stipend på 110 000 kroner for å studere ved siden av full jobb.

Men vi er ikke i mål. Om lag 30 000 norske lærere mangler fordypning i fagene de underviser i, og derfor skal vil fortsette satsingen på videreutdanning. Det er ikke et angrep, men en investering i gode lærere og en enda bedre skole.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen (Ap) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg.  I et leserinnlegg i Nordlys 15.

1
37

De 2 fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing. I saken om regionhovedsete er man tilsynelatende enige om en vidtgående desentralisering og spredning av funksjoner og arbeidsplasser.

4
30