Visumfrihet med Russland er mulig

Nord-Norge kan få visumfrihet med Russland. Muligheten er der. Politisk vilje må til. Det som trengs er å være konkret og målrettet. Og litt tålmodig.

Politiet i Sør-Varanger beskriver grenseboerbeviset som tidenes folk-til-folk-prosjekt. Det ser ut til å være mange positive sider ved å åpne dørene mellom våre to land.

Lettere å reise til Russland – hvorfor? 

I Tromsø er russerne den største folkegruppen etter nordmenn. Det er flere fra Russland enn fra Sverige, Danmark og Finland i Nordens Paris. Nordmenn og russere er de største folkeslagene i i det urbane Arktis, som vi også kaller Barentsregionen. Bodø har hatt en vennskapsavtale med St. Petersburg i 30 år. Nord Universitet  har felles studier med universiteter i Arkhangelsk, Moskva og St. Petersburg og UiT, Norges arktiske universitet, har lang erfaring med både forskning og utveksling med universiteter på russisk side. I Kirkenes har vi verdens eneste visumfrie sone mellom et Schengen-land og Russland. Tall fra Kirkenes Næringshage vitner om at Sør-Varanger tjener millioner på dette. Dagligvarehandelen selger rundt 30 prosent av varene sine til russere. Russland er vår nabo. Det er et stort land og en ressurs på mange måter. La oss reise mest mulig fritt fram og tilbake. Hvorfor ikke?

Se til grensebyen

Se til Kirkenes. Nå er det 5 år siden grenseboerbeviset ble innført. Halvparten av innbyggerne drar nå jevnlig til Nikel for å fylle bensin, gå på restaurant eller klippe håret. Grenseboerklubben Dialog sine norske og russiske medlemmer går i 17. mai-tog i Kirkenes og deltar i den russiske feiringen av seieren i  andre verdenskrig. Politiet i Sør-Varanger beskriver grenseboerbeviset som tidenes folk-til-folk-prosjekt. Det ser ut til å være mange positive sider ved å åpne dørene mellom våre to land. 

Lettere å reise til Russland – hvordan?

Det er lett å snakke om visumfrihet. Men det koker fort ned til detaljer. Til å foreslå helt konkrete endringer eller nye avtaler mellom Norge og Russland. 

Grenseboerbeviset er en visumfri sone som kan utvides.  Norge krever ikke invitasjon for å utstede visum til russere som bor i Murmansk og Arkhangelsk. Derfor kan Norge oppfordre Russland til å ikke kreve invitasjoner fra nordmenn som bor i Nordland, Troms og Finnmark.  Det er 72-timers visumfrihet for personer som kommer med båt til Murmansk eller Arkhangelsk. Norge kan forhandle med Russland om 72-timers visumfrihet på land i Murmansk fylke. Russland har innført en prøveordning med gratis, nettbasert visum som gjelder i åtte dager. Dette har de innført rundt Vladivostok, nær grensen til Kina. Det kan vi snakke med russerne om. Er det innført mot grensen til Kina, er det opp til russerne om de ønsker å innføre dette også mot grensen til Norge. Men det er vi som må ønske å begynne å snakke om dette. 

Det er opp til våre politikere

Det er opp til våre politikere om Norge får visumfrihet i større eller mindre grad med Russland. Nå feirer grenseboerbeviset fem år i mai. Det er en god tid for å ta opp dialogen. Statsrådene har begynt å snakke sammen, det reises fra Oslo til Arkhangelsk og Moskva. Tiden er inne for å snakke om noe konkret. Tiden er inne for å konkretisere smørbrødlisten. Få poengene ned på blokka.

Kjære politikere, statsråder og opposisjon: Invitasjonsfrie visum for Nordland, Troms og Finnmark. Grenseboersone i hele Finnmark eller Nordland, Troms og Finnmark. 72-timers visumfrihet på land over Storskog. Elektroniske åttedagersvisum for Nordland, Troms og Finnmark som gjelder i fylkene Murmansk og Arkhangelsk. Det er smørbrødlisten. Vær så god, plukk og prioriter.

Barentssekretariatet har invitert til et ekspertmøte om akkurat dette i Kirkenes 24. mai. Statsrådene har så langt ikke meldt sin ankomst. Men vi håper at de bestemmer seg snart.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse