Anne Karin Olli

Statssekretær (H)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi ønsker å gi innbyggere i Norge best mulig tjenester.

0
0

Dessverre opplever vi noen ganger at kritikere “tar mannen, ikke ballen” i samespørsmål, skriver Anne Karin Olli.

2
95

Samene i Norge har status som urfolk. Det gir storsamfunnet et spesielt ansvar. Det ansvaret tar myndighetene.

6
19

Arbeiderparti-toppene har tydeligvis ingen tro på at vi i nord kan stå samlet og ønske hverandre det beste.

3
72

Den stygge hetsen mot Grand Prix-vinner Agnete Johnsen understreker behovet for å bekjempe hatefulle ytringer.

77
6,498