Anniken Førde

ISS, UiT Norges Arktiske Universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det fleirkulturelle gjer byane spennande, men ei utfordring er å unngå større sosial ulikheit.

1
26

Mange reisande ønskjer å kome til Nord-Noreg. Om vi utviser ansvarligheit i møte med natur og kultur vil dei også kome attende.

1
213