Arild Eidesen

Førstelagmann
Hålogaland lagmannsrett

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Dagens kvotesystem i fiskeriene er modent for endringer. Ambisjonen må være et effektivt, fleksibelt og legitimt system.

2
11