Arne Bjørk

Førstelektor
Avd. for teknologi, Høgskolen i Narvik

 

,

 

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Nord-Norge kan utvikle kompetanse i verdensklasse, mener førstelektor Arne Bjørk.

1
26