Arne Byrkjeflot

Leder Trondhjems Kjemiske
Tidligere smelteverksarbeider

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I sin kronikk om EØS-avtalen ber Arve Ulriksen, styreleder i NHO Nordland, alle bedriftsledere stå opp for EØS-avtalen. Han varsler skrinne kår for oppdrett, fiskere og for bedriftene i Mo Industripark. Er oppdrett og Nordlands rike prosessindustri avhengig av en EØS-avtale?

0
68