Arne Luther

Tidl. regiondirektør i Fiskeridirektoratet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Bør det ikke være et krav at en fiskeriminister som er satt til å forvalte fellesskapets ressurser, uttaler seg sannferdig om de faktiske forhold?

10
2,166

Åpent brev fra til Jonas Gahr Støre om fordeling av fiskekvoter, fra tre Ap-medlemmer i Nord-Norge.

15
1,577

Åpent brev til Troms fylkesting fra aksjonsgruppa “Nei til oppdrett i Ullsfjorden”.

1
221

En god forvaltning av de store verdiene som fiske- og oppdrett representerer for kysten, forutsetter en forvaltning med nærhet og innsikt i næringsutøvelsen og driftsforutsetningen

5
381

Nord Norges svøpe er at kontrollen med ressursene tilhørende fellesskapet i økende grad privatiseres av kapitalkrefter utenfor landsdelen.

0
124

SV har foreslått at lovparagrafen «Fiskeressursene tilligger det norske folk i fellesskap» flyttes fra Havressursloven til Grunnloven.

0
376

Det var vel ikke som kvoteeier at fylkesordføreren møtte i Reguleringsutvalget?

0
1