Arnfinn Sjøenden

Leder
Porsanger SV

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Porsanger SV krever at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der.

1
33