Arve Kleiven

Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Jeg vil gjerne, kjære leser ta deg med inn i et område som er for lite påaktet, et område som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og personlige gevinster. Dette området heter Inn på tunet.

0
437